Veel wegen leiden naar Smart Mobility

Tijdens het Automotive Insiders evenement ‘De nieuwe mobiliteit grijpt in op uw business’ op 17 februari was iedereen het erover eens dat de autobranche ingrijpende veranderingen te wachten staat. De sprekers onderstreepten allen de noodzaak dat iedereen kritisch naar zijn businessmodel moet kijken om adequaat te reageren op de veranderingen in mobiliteit.

Toch waren de soms felle discussies niet van de lucht. Zo verklaarde Peter Mulder dat hij op basis van een uitgebreid onderzoek van zijn Duitse collega’s weinig of geen verschil zag in de houding ten aanzien van mobiliteit door de jonge generatie ten opzichte van de inmiddels oudere generaties.

Maarten Neeskens had daar geen boodschap aan. In zijn gepassioneerd betoog zei hij dat je moeilijk kon meten wat er nog niet was en dat er nog heel veel winst te behalen viel in de beleving en kwaliteit van vervoer. Hij is er rotsvast van overtuigd dat Beamrz – waarbij ruim plaats is voor sharing op allerlei niveaus – binnen nu en ruim een jaar definitief zijn waarde bewezen heeft. In 2020 zou maar liefst zeven tot vijftien procent van de 8,5 miljard ritten die in Nederland plaatsvinden, via zijn platform lopen, zo luidt zijn prognose.

Vier scenario’s

Als eerste had Taede Tillema van het KIM een toelichting gegeven op hun vier scenario’s over de toekomstige mobiliteit. Scenario’s die bedoeld waren als ‘hersenoefening’ en wat dat voor de verschillende groepen in de autobranche tot gevolg zou hebben.

Bram Hendrix, verbonden aan Automotive NL, bekeek de vraag vanuit de industrie zelf en zag volop kansen. Ook al heeft Nederland geen eigen automerken, het heeft wel een heel belangrijke rol als toeleverancier. Denk aan NXP, TomTom maar ook wellicht minder bekende bedrijven als Nedschroef of Inalfa.

Marieke Martens, verbonden aan de Universiteit Twente en TNO legde de nadruk minder op de technologie als wel op het gedrag van de berijder van de auto die beschikt over nieuwe veiligheidsvoorzieningen. Veel berijders blijken niet goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden die deze systemen bieden. Ook blijken chauffeurs vaak niet goed de risico’s van hun gewijzigde gedrag in te schatten. Ze sloot aan bij twee eerdere sprekers dat een beter begrip van de vijf verschillende niveaus van automatisering van groot belang is. Als leveranciers, pers en berijders beter geïnformeerd zijn, kan ook het juiste rijdersgedrag aangeleerd worden.

In de afrondende vraag probeerde gespreksleider Gert Huizing de panelleden nog te verleiden om een datum te geven wanneer we de echte robotauto kunnen verwachten. Daar kwam geen eenduidig antwoord op, maar dat het nog heel wat jaren gaat duren, is wel duidelijk. Dat er desalniettemin nu al grote veranderingen plaatsvinden wordt beaamd door alle partijen; veranderingen die in een versneld tempo voortgaan.

De nieuwe mobiliteit grijpt in op uw business

Esmée Dirkse

Webmanager, officemanager, eventmanager; Esmée draait er haar hand niet voor om. In de afgelopen jaren heeft het takenpakket voor Aftersales Magazine een mooie evolutie laten zien, waarvan de gepubliceerde berichten slechts een kleine afspiegeling zijn.

Van Esmée Dirkse zijn er nog 2717 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Esmée Dirkse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.