Volkswagen start Big Data Lab

Volkswagen heeft in München het Data Lab in gebruik genomen. Het doel ervan is om nieuwe IT-oplossingen te ontwikkelen op het gebied van Big Data. Het Data Lab moet een creatief broeinest worden dankzij de kruisbestuiving tussen onderzoeksinstituten, universiteiten, industriële partners en gespecialiseerde start-ups.

Big Data staat voor de enorme hoeveelheid gegevens die digitaal beschikbaar zijn. Belangrijk daarbij is om uit die enorme hoeveelheid data de juiste en relevante informatie te halen. De digitalisering van de samenleving levert veel Big Data op én het verandert mobiliteitsbehoeften. Voorbeeld: ‘verbonden’ voertuigen genereren Big Data. Het Data Lab moet er aan bijdragen om op basis daarvan toekomstige mobiliteitsbehoeften in kaart te brengen.

De belangrijkste opdracht voor het Data Lab is het ontwikkelen van innovatieve IT-oplossingen die datapatronen zichtbaar maken. Dit is van belang voor bijvoorbeeld de kwaliteit van onderdelen die bij de fabricage van Volkswagens worden gebruikt. Nieuwe IT-oplossingen kunnen zorgen voor betere processen en bijdragen aan een snellere ontwikkeling van nieuwe producten. En ander belangrijk thema is de manier waarop voertuigen communiceren met hun omgeving – van smartphone tot verkeersinfrastructuur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.