Wagenpark steeds iets meer elektrisch

Het aantal personenauto’s in Nederland is in 2017 met 1,2 procent (103.000 stuks) toegenomen tot 8.439.318 in vergelijking met 2016. Het aandeel volelektrische auto’s hierin steeg van 0,11 tot 0,15 procent.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die Bovag en Rai Vereniging deze maand publiceren in het jaarlijkse rapport Mobiliteit in cijfers. Samen met de 1.089.000 bedrijfsauto’s was het totale wagenpark in Nederland op 1 januari 2017 ruim 9,5 miljoen auto’s groot.

Elektrificatie

De elektrificatie van het personenwagenpark gaat langzaam. Het aantal hybrides nam in 2017 met 14,6 procent toe ten opzichte van 2016 tot 239.502 stuks; het aantal volelektrische auto’s zelfs met 40,0 procent tot 13.065. Op 1 januari 2017 was 2,8 procent van het personenwagenpark in Nederland hybride. Dat was in 2016 nog 2,5 procent. Het aandeel volelektrische auto’s is met 13.065 stuks nog slechts goed voor 0,15 procent van het totale wagenpark. Dat was in 2016 nog 0,11 procent (9335 stuks). Het aandeel lpg loopt sinds 2011 gestaag terug. Waren er in dat jaar nog 218.041 auto’s op lpg (2,7 procent van het wagenpark), in 2017 zijn dat er nog maar 140.750 (1,7 procent). De populariteit van diesel is nog altijd groot: in 2017 rijden er in Nederland nog altijd ruim 1,3 miljoen dieselauto’s, goed voor 16,2 procent van het totale personenwagenpark. In absolute aantallen zijn dat er wel ruim 25.000 minder dan vorig jaar.

Regeerakkoord

Het nieuwe kabinet van CDA, VVD, D66 en Christenunie streeft ernaar vanaf 2030 alleen nog nieuwe auto’s die emissieloos kunnen rijden toe te laten. Dit leidt niet direct, maar uiteindelijk wel tot een 100 procent elektrisch wagenpark. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) laat in een reactie op het regeerakkoord weten hiermee in te stemmen. “Dit geeft de zakelijke rijder de gelegenheid om de juiste en betaalbare auto’s af te wachten.” Rai Vereniging, dat net als VZR deel uitmaakt van de zogenoemde Mobiliteitsalliantie, plaatst wel een kanttekening. Om emissieloos rijden mogelijk te maken is onder meer een afdoende infrastructuur nodig. Het nieuwe kabinet ziet dit als een verantwoordelijkheid van de markt, maar Rai Vereniging vindt dat hier ook de overheid haar rol moet pakken.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters