Column Jos Veldhuisen: Sluipmoordenaars

“Als een compacte zwerm sluipwespen proberen de gezamenlijke autofabrikanten in Brussel de toekomst van de onafhankelijke aftermarket te ondermijnen.” En: “Autofabrikanten hebben Acea ingezet als een sluipmoordenaar voor het vrije kanaal.”

jos-veldhuisenBeide uitspraken werden gedaan tijdens een verhitte discussie over het vrijgeven van voertuigdata. Beide uitspraken laten zien hoe de marktverhouding tussen het merkgebonden en het ongebonden kanaal verhardt.

Verdeeldheid

Nog een voorbeeld: in het interne magazine van één van de grotere dealerholdings van ons land las ik dat het Extended Vehicle-platform de enige veilige oplossing is voor het verdelen van voertuigdata. Hoewel de internationale brancheorganisatie Cecra in Brussel claimt voor zowel dealers als universele autobedrijven te strijden om vrije toegang tot voertuigdata, lijkt haar achterban verdeeld. Zelfs in Bunnik, het mobiliteitsbastion waar de autobranche haar eigen poldermodel koestert, bespeur ik ten aanzien van dit onderwerp een scheiding der geesten. Ongetwijfeld speelt de druk van het eigen merk, van importeur en fabrikant een rol, maar ook de (after)marktverwachtingen, waarbij velen op de langere termijn uitgaan van een krimpende aftermarket, zorgen voor een ondernemersvisie die vooral het eigen belang vooropstelt. Het is een menselijk trekje dat onuitroeibaar is.

Berlijnse Muur

Wie de strijd om de toegang tot voertuigdata volgt, moet erkennen dat de autofabrikanten een Berlijnse Muur creëren om niet toe te hoeven geven aan de roep om voertuigdata onbeperkt te delen. Autofabrikanten verschuilen zich achter garanties tegen hackers, aansprakelijkheid en verkeersveiligheid met een groeiende berg van argumenten. Het merkkanaal is tot nu toe absoluut agressiever dan het vrije kanaal en ondanks de uitdrukkelijke wens van Brussel voor een zogenaamd neutraal dataplatform gaan autofabrikanten door met de ontwikkeling van hun Extended Vehicle-platform. Tekenend voor de opstelling van de autofabrikanten is dat Acea een aantal zaken niet getest wil hebben tijdens een test die de EU door Acea en Figiefa uitgevoerd wil zien. Daaronder:
  • directe toegang tot tijd-kritische data;
  • tweewegcommunicatie tussen voertuig en berijder;
  • de mogelijkheid voor merkonafhankelijke partijen om op een eigen wijze alternatieve services aan te bieden;
  • volledige toegang tot data voor diagnose op afstand en het daarvoor benodigde testen van interfaces;
  • volledige controle over alle data door de consument.
Brussel heeft hier ingegrepen, maar er is nog een lange weg te gaan. “Ondertussen blijven de sluipmoordenaars in control”, stelde een pleitbezorger van de onafhankelijke aftermarket. Deze column staat ook in nummer 5 van Aftersales Magazine, dat vrijdag 17 mei verschijnt.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1777 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen