Digitalisering is de drijvende kracht achter de veranderingen in de auto-industrie. En hoewel leidinggevenden de digitale transformatie van de industrie hoog op de agenda hebben staan, heeft de industrie daarop onvoldoende actie ondernomen.

Dat concluderen KPMG en Egon Zehnder in Digital Gravity, een wereldwijd onderzoek onder 527 leidinggevenden in de auto-industrie.

Definitie

Hoewel in het onderzoek geen enkele definitie werd gegeven van digitalisering antwoordde 92 procent van de ondervraagden dat ze daar een duidelijk beeld van hebben. Op de vraag welke rol digitalisering zou moeten spelen, verschillen hun antwoorden echter. 44 procent noemt ontwerpen en beheersen van nieuwe businessmodellen, 40 procent noemt ontwerpen en ondersteunen ervan. Aan de andere kant zegt 14 procent dat digitalisering een ondersteunende rol speelt in het bestaande bedrijf. Onderzoekers melden dat dergelijke inconsistente antwoorden doorheen het hele onderzoek terugkeren.

Samenwerking

De uitdaging waar de auto-industrie voor staat is complex, zeggen de onderzoekers, en is te vergelijken met het richten op een bewegend doel. De industrie zal moeten veranderen en bijvoorbeeld samenwerkingen moeten omarmen, niet alleen met concurrenten, maar ook met technologiebedrijven. 76 procent van de ondervraagden erkent ook dat nieuwe businessmodellen alleen zullen ontstaan uit samenwerking met derden, lees: technologiebedrijven, maar dat stuit op weerstand. 86 procent van de digitale afdelingen zien de noodzaak van dergelijke samenwerking, maar bij de strategische afdelingen is die bereidheid slechts 65 procent. Ook staat meer dan 80 procent van de leidinggevenden open voor samenwerking, terwijl die bereidheid onder afdelingshoofden veel lager is. 19 procent is zelfs uitgesproken tegen.

Leiderschap

Boven alles vragen de noodzakelijke veranderingen om een nieuw soort leiderschap. De tijd van de alwetende ceo is voorbij, stellen de onderzoekers. Er is behoefte aan dienend, open leiderschap waarbij visie belangrijker is dan louter aandacht voor productstrategieën. Daarbij hoeft niet het goede van vroeger weggegooid te worden. Het gaat om het durven mixen van oude en nieuwe culturen tot netwerkfamilies waarbinnen nieuwe mogelijkheden ontstaan.
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties