Eindeloze mogelijkheden met data

De tweedeling tussen merk- en universeel kanaal in de omgang met voertuigdata was feitelijk het enige onderwerp op het jaarlijkse, driedaagse TU-Automotive-congres in München waar het onafhankelijke kanaal in beeld kwam. Verder was het congres, in brede zin gericht op connectiviteit, vooral een bijeenkomst voor en door het merkkanaal.

De OEM’s en hun partners spraken tijdens het congres uitgebreid over hun aanpak en kijken feitelijk op een veel uitgebreidere manier naar voertuigdata dan het universele kanaal. Het onafhankelijke kanaal lijkt slechts geïnteresseerd in de technische data die van belang zijn om de auto te kunnen onderhouden en repareren. 

Sommigen noemen het ook de achilleshiel van het universele kanaal, dat slechts strijd voert om een heel klein stukje van de markt. Autofabrikanten, Google, Amazon, Apple en andere partijen willen de totale datastroom analyseren om zo nieuwe verdienmodellen te kunnen ontwikkelen. De aftersales is daar maar een klein onderdeel van. Natuurlijk zijn partijen als Caruso en Carmunication in meer geïnteresseerd dan alleen technische data, maar hun potentiële klanten zijn dat nog lang niet. Omdat de daarmee verbonden verdienkansen juist buiten de werkplaats liggen, willen autofabrikanten de regie over de datastromen behouden, waarbij het delen van die data met partners onontkoombaar is. 

ADAS

Tegelijkertijd ontwikkelen met name een aantal partijen in de verzekeringswereld hun eigen, neutral servers, waarbij ze nauw samenwerken met het extended vehicle van de autofabrikanten. Hiermee lopen ze de onafhankelijke aftermarket mogelijk voor de voeten. Verzekeraars en autofabrikanten lijken dan ook samen op te (willen) trekken als het om de connected car en de connected klant gaat. “Eind van dit jaar of begin 2020 zal BMW de eerste fabrikant zijn die de kopers van een nieuwe BMW naar rato van de aanwezige ADAS-functionaliteiten in de auto – hetzij standaard of als optie beschikbaar – een korting op de verzekeringspremie aanbieden”, vertelde Tobias Kulzer, verzekeringsspecialist bij BMW Group. 

Het achterliggende risicoprofiel is ontwikkeld door herverzekeraar Swiss Re. Daardoor kunnen ook andere verzekeraars deze korting overnemen. Swiss Re heeft als basis een zogenaamde ADAS Risk Score en een assessmentmodel voor autofabrikanten ontwikkeld, gebaseerd op analyses van echte schades, praktijktesten en vooral simulatiemodellen is ingeschat wat de voordelen zijn van ADAS of een groep van ADAS-functionaliteiten. Ieder jaar zal aan de hand van analyses van schadegevallen worden gekeken of de aannames naar aanleiding van de simulaties kloppen. 

Schadebeeld

Andrea Keller, bij Swiss Re verantwoordelijk voor Automated en Connected Vehicle Products & Partnerships, vertelde dat naast BMW ook andere premium- en zelfs twee volumemerken in gesprek zijn om een vergelijkbare ADAS-korting mogelijk te maken. Kulzer: “Er is best lang over nagedacht om tot deze stap te komen. Nu in de schadepraktijk steeds vaker blijkt dat ADAS een positief effect heeft op het verlagen van het aantal aanrijdingen, is het momentum daar om ADAS niet alleen richting consumenten te stimuleren, maar de keuzes ook te belonen.” 

Aan de vooravond van TU-Automotive presenteerde Haynespro op weg naar de APEX-vakbeurs in Las Vegas, zijn ADAS-monitor, die overigens al sinds 2015 beschikbaar is en continu wordt geüpdatet. Van alle autofabrikanten, merken en modellen is bij de technische dataspecialist bekend welke ADAS-functionaliteiten aanwezig zijn. 

ADAS is hot en er zijn vele kapers op de kust. Simon Behm, associate partner bij McKinsey Duitsland, heeft ADAS ook op zijn to do-lijst staan. Bij onze oosterburen werden door de adviesgroep alle autoschades van 2018 geanalyseerd. Tevens werden van de betreffende auto’s de aanwezigheid van de ADAS-functionaliteiten in kaart gebracht. Op die manier wil McKinsey een ADAS-monitor samenstellen die ieder jaar geüpdatet kan worden. Alles hangt met elkaar samen. ADAS zorgt voor minder aanrijdingen en dus voor minder letsel- en autoschades. Dat laatste zet de markt voor schadeherstel onder druk en autofabrikanten en onderdelenleveranciers zien hun afzetmogelijkheden kleiner worden. Maar waar het natuurlijk onderaan de streep om gaat, is de verkeersveiligheid, niet om de aftersales!

ADAS zet de schadeherstelmarkt onder druk, maar onderaan de streep gaat het bij ADAS om verkeersveiligheid, niet om aftersales.

Omslag

De ontwikkeling van minder schades en dus minder aftersales- en onderdelenomzet ziet ook Lexis Nexis-vicepresident Rutger van der Wall. Op basis van een kleine 20 miljoen schade-analyses ziet hij dat er in de loop van 2017 een omslagpunt is gekomen in de verhouding meer ADAS, minder schades en een desalniettemin hogere schadelast, als gevolg van duurdere onderdelen. Inmiddels daalt ook heel langzaam de schadelast wat betreft de kosten voor onderdelen, wat betekent dat autofabrikanten een daling van de omzet aan schadedelen tegemoet kunnen zien. 

Lexis Nexis heeft onder de naam Vehicle Build overigens een analyse-tool voor verzekeraars gebouwd waarmee zij zelf een benchmark kunnen uitvoeren met hun schadeclaims ten aanzien van de al of niet aanwezige ADAS-functionaliteiten. Tevens heeft Lexis Nexis een classificatiesysteem gebouwd waar de vele ADAS-benamingen in groepen zijn ondergebracht om het vergelijken van automerken te vereenvoudigen. De verzekeraars lijken het aardig eens waar de prioriteiten liggen. ADAS is voor het drukken van de schadelast belangrijk, maar de focus op de connected klant moet met name (eindelijk) een acceptatie van user based insurance-concepten en -producten op gaan leveren. In slechts enkele landen wordt dat opgepakt (Italië, de VS en Groot-Brittannië), maar is nergens een doorslaand succes. In ons land is ANWB één van de pleitbezorgers van dergelijke verzekeringen en heeft daarvoor de ANWB Veilig Rijden-dongel en -app. In samenwerking met verzekeringsdochter Unigarant kan het gemonitorde veilige rijgedrag beloond worden met een maximale korting van 30 procent op de premie.

‘BMW zal binnenkort de eerste fabrikant zijn die kopers van een nieuwe BMW naar rato van aanwezige ADAS-functionaliteiten een korting op de verzekeringspremie aanbiedt.’

5G-netwerken

De techneuten op het TU Automotive-congres verwachten veel van de aanstaande 5G-netwerken. “In 2027 zal 10 tot 15 procent van de auto’s op de weg 5G-connected zijn”, voorspelt Patrick Jeanbart van de Franse telecomprovider Orange, dat op korte termijn in meerdere steden zijn 5G-netwerk zal uitrollen. “De introductie van 5G – dat tien keer sneller is dan 4G – is voor de automobielindustrie en bovenal de diensten- en aftersalesmarkt van groot belang. Services die een sneller netwerk vereisen kunnen nu massaal worden geïntroduceerd”, benadrukte Jeanbart. Denk daarbij aan augmented reality, die werkplaatsmedewerkers ondersteunt bij complexere reparaties en over the air updates om de groeiende hoeveelheid software aan boord tijdig te kunnen verversen. Ook diverse ADAS-functionaliteiten doen een zwaar beroep op de beschikbare bandbreedte, waarin 5G kan voorzien. Het kunnen voorspellen van onderhoud en reparatie is nog zo’n voorbeeld, belangrijk voor nieuwe verdienmodellen in de aftersales. Uiteraard profiteren ook de steeds intelligentere en zelflerende navigatiesystemen, inclusief geavanceerde 3D-kaarten van een snellere datastroom, alsook de uitgebreide in-car entertainmentsystemen. Tot slot zijn er ook de zogeheten extended vision-concepten van onder andere Bosch en Valeo, die voor hun betrouwbaarheid behoefte hebben aan een netwerk dat in milliseconden denkt.En dat is nog maar een eerste voorzet, want er zijn nog veel meer gedigitaliseerde diensten die door 5G in en rond de auto operationeel gaan worden. 

Overigens verwacht Jeanbart dat er de komende tijd nog een aantal 5G-dongels zullen worden geïntroduceerd, maar dat die niet massaal zullen worden ingezet. “De dongel zal sowieso een eindig concept zijn naarmate het aandeel connected auto’s toeneemt.”

In de toekomst gaat de aanwezigheid van ADAS-functionaliteiten de hoogte van de korting op autoverzekeringen bepalen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1590 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *