Elektrisch rijden ja, autonoom rijden mwah…

De belangstelling voor elektrisch rijden neemt toe onder consumenten, al is er een groot deel van hen dat niet extra wil betalen voor een EV. De belangstelling voor autonoom rijden daarentegen wordt getemperd, met name door berichten in de media over ongelukken met autonoom rijdende voertuigen.

Dat zijn enkele resultaten uit een online enquête van Deloitte naar de technologie achter autonome en connected voertuigen onder meer dan 35.000 consumenten uit 20 landen. De vragenlijsten zijn ingevuld in september en oktober van 2019 en worden nu gepresenteerd in de ‘2020 Global Automotive Consumer Study’.

Is de consument eigenlijk wel geïnteresseerd in geavanceerde automotive technologie?, is de onderliggende vraag die Deloitte zich stelde tijdens het onderzoek. Uit het vergelijkbare onderzoek van een jaar eerder bleek al dat er een afnemende interesse is onder consumenten naar autonoom rijden.

Extra betalen

Percentages consumenten die niet meer dan 400 euro extra willen betalen voor een voertuig met geavanceerde connected of autonome technologie liggen zonder uitzondering boven de 50 procent. Zelfs voor technologieën die de veiligheid vergroten is 64 procent (Spanje) tot 76 procent (Frankrijk) niet bereid daar meer dan 400 euro extra voor over te hebben. Deloitte merkt daarbij op dat er wel aanwijzingen zijn dat de bereidheid van consumenten om in ieder geval iets meer over te hebben voor dergelijke technologieën de afgelopen jaren wel toeneemt.

Connected

Over connected voertuigen verschillen binnen Europa de meningen sterk. Van de Italianen bijvoorbeeld denkt 63 procent dat connectiviteit wel degelijk een doel dient. Onder Oostenrijkers is dat slechts 33 procent.

Mobiliteitsconcepten

Het onderzoek vroeg consumenten ook naar alternatieve mobiliteit, zoals het multimodaal reizen, of het gebruikmaken van auto-, dan wel ritdelen. Hoewel consumenten het meest verwachten van het openbaar vervoer bij de bestrijding van files, blijkt dat de meesten slechts incidenteel verschillende vervoersmodaliteiten combineren in één enkele reis. Auto- of ritdelen wordt eigenlijk alleen gebruikt ter vervanging van de taxi. Wel zijn jongere mensen meer geneigd alternatieve vormen van vervoer te gebruiken dan ouderen. In landen als Italië en Frankrijk vraagt zelfs meer dan de helft van de generatie Y/Z zich af of ze nog wel een eigen auto willen bezitten.

Nederland

Het onderzoek strekte zich niet uit tot ons land. In 2019 deed Deloitte wel onderzoek in Nederland naar de acceptatie van de connected car. Daaruit bleek onder meer een groot wantrouwen onder consumenten jegens de connected car.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2803 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *