Europa stelt automotive agenda vast naar 2030

De Europese Commissie heeft onlangs in een zitting van de Groep van Hoog Niveau het Gear 2030-rapport bekrachtigd. Hierin stellen de lidstaten hun gezamenlijke agenda vast met betrekking tot concurrentievermogen en duurzame groei van de automotive industrie in de Europese Unie.

In het rapport erkent de groep dat de automotive sector een centrale plaats geniet in het Europese industriële landschap en dat die automotive industrie op een omslagpunt is aangekomen. De industrie zal moeten inspelen op de opkomende digitale revolutie, autonoom en connected rijden, milieu- en maatschappelijke kwesties, en een groeiende globalisatie. Europa focust daarbij op connected en autonoom rijden, en op zero emissie voertuigen. Daarbij erkent de groep dat schonere verbrandingsmotoren een belangrijke rol zullen spelen in de transformatie van de sector, vooral in het geval van de zware bedrijfswagens.

Structurele veranderingen

De groep verwacht dat de Europese automotive industrie structurele veranderingen zal ondergaan in de waardeketen als gevolg van de ontwikkeling van digitale technologieën en de verschuiving richting mobiliteit met lage en zero emissie. De industrie zal zijn positie opnieuw moeten bepalen en waar nodig herdefiniëren. Tevens zal het zijn vermogen om digitale technologieën, alternatieve aandrijflijnen en concepten voor een duurzame economie te integreren moeten vergroten, zowel in productportfolio als productieprocessen.

Werkgelegenheid

Deze transformatie van de automotive industrie zal ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidskrachten in de industrie, alsook in de transportsector. Nieuwe vaardigheden worden gevraagd. Maatregelen daartoe zijn noodzakelijk, zowel op het niveau van de lidstaten als Europa breed.

Zero emissie

Het belang van zero emissie voertuigen zal toenemen. De industrie en zijn lidstaten zullen verdergaande maatregelen moeten treffen om luchtvervuiling in de steden aan te pakken en de vorming van broeikasgassen tegen te gaan.

Autonoom en connected rijden

Tot slot onderstreept de groep het belang van een gedeelde strategie op het gebied van autonoom en connected rijden. Het rapport besluit met aanbevelingen om de uitdagingen waar de Europese Unie voor staat het hoofd te kunnen bieden. Download het Gear 2030-rapport.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3806 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters