De lange weg naar mobility as a service

Het is niet gemakkelijk om de circulaire economie op gang te krijgen. Een auto delen met de buren vraagt om planning en dat wordt door veel mensen ervaren als gedoe. Dat constateert ABN Amro bij de publicatie van het rapport ‘City-as-a-service’.

ABN Amro schetst in het rapport de grootte van het probleem: slechts 9,1 procent van de wereldeconomie is circulair. Dat betekent dat zo’n 91 procent van de materialen die we gebruiken na gebruik verloren gaat. Overstappen op gedeeld gebruik vermindert het gebruik van materialen aanzienlijk, maar vraagt tevens om het volledig omgooien van vaste patronen.

Mobility as a service

Tal van diensten en producten zijn te delen: kleding, woning, gereedschap etc. Beperken we ons tot mobiliteit, dan blijkt uit het rapport van ABN Amro dat deze mobility as a service voor 24 procent van de mensen aantrekkelijk is. Dat betekent dat zij niet beschikken over eigen vervoer en dat een mobiliteits-app alle mogelijke soorten van vervoer aan elkaar koppelt. 40 procent maar liefst ziet een dergelijke service nog helemaal niet zitten. Gevraagd of zij de ontwikkeling naar mobility as a service waarschijnlijk achten in de toekomst zegt 36 procent daarin te geloven. ABN Amro constateert tegelijkertijd dat nog maar erg weinig mensen daadwerkelijk gebruikmaken van een abonnementenservice als het gaat om vervoer. Zo heeft de afgelopen twaalf maanden slechts 8 procent van de ondervraagden een fiets gehuurd, 4 procent gebruikgemaakt van ad-hoc vervoer als Uber en slechts 1 procent van Greenwheels. 65 procent wil nu eenmaal onafhankelijk zijn van vervoer en daar te allen tijde over kunnen beschikken.

Betalen

Gevraagd naar de gewenste manier van betalen voor een service blijkt de overgrote meerderheid een systeem te wensen van betalen naar gebruik. Hoewel abonnementsdiensten als Spotify en Netflix populair zijn, bieden ze weinig keuzemogelijkheden. In de praktijk blijkt een dergelijk pay-per-use-model ook het meest succesvol: toen de NS het abonnementsgeld voor de OV-fiets afschafte, steeg het gebruik ervan aanzienlijk.

Gevolgen

ABN Amro staat in het rapport ook stil bij de gevolgen voor betrokken bedrijven. Auto’s delen betekent dat er minder auto’s nodig zijn. Ze gaan wel minder lang mee, omdat ze intensiever gebruikt worden. Ze zullen dus met name robuuster gebouwd moeten worden. Er zijn meer kleine auto’s nodig, omdat voor familiebezoek een kleinere auto volstaat dan wanneer je ermee op vakantie gaat. En bij autodelen zijn aanvullende diensten heel belangrijk. Transportmiddelen zullen beter op elkaar aan moeten sluiten. Op 3 juli wijdt kennis- en netwerkorganisatie Automotive Insiders een bijeenkomst aan mobility as a service.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3836 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters