‘Overheid kan helft zelfrijdende auto subsidiëren’

Als over dertig jaar overal in Nederland zelfrijdende elektrische auto’s rijden, levert dat de overheid en de maatschappij zoveel financiële baten op dat de burger tegen die tijd slechts de helft van de aanschafprijs van een zelfrijdend voertuig hoeft te betalen. De andere helft kan worden gefinancierd uit de baten die de overheid als gevolg van deze manier van vervoer ontvangt.

Dat meldt KPMG na een analyse van de maatschappelijke voor- en nadelen van zelfrijdende auto’s en hoe deze zich laten vertalen in kosten en baten. Frits Klaver van KPMG Sustainability: “In totaal levert een volledige invoering van de zelfrijdende elektrische auto de maatschappij en de overheid een bedrag op van 175 miljard euro. Om een volledige invoering van zelfrijdende elektrische auto’s ook te garanderen is de overheid met dit bedrag in staat om iedere burger tegemoet te komen met een subsidie van 54 procent van het voertuig, zonder dat dit te koste gaat van de overheidsfinanciën.”

Voordelen

Uit de berekeningen van KPMG blijkt dat een volledige invoering van het zelfrijdende voertuig voor- en nadelen heeft. Klaver: “Over een periode van dertig jaar vermindert de CO2-uitstoot met de invoering van zelfrijdende elektrische voertuigen met 632 miljoen ton. Zoveel uitstoot staat gelijk aan 60,8 miljard euro aan maatschappelijke kosten. Dit zijn kosten door klimaatverandering, zoals veranderingen in landbouwproductiviteit en verzuring van de oceanen.” “Ook files nemen af. De directe kosten per dag bedragen ruim 6 miljoen euro. Met de zelfrijdende auto wordt het fileleed aanzienlijk verzacht. Staat een Nederlander nu per jaar 41 uur vast, straks is dat nog 26 uur. Gemeten over een periode van dertig jaar levert dit een besparing op van 16 miljard euro aan maatschappelijke kosten.” “Met de zelfrijdende elektrische auto wordt ook de weg veiliger en vinden minder ongevallen plaats. De kosten van materiële schade, zoals blikschade, het wegslepen van auto’s en de kosten van ambulances, gaan hiermee omlaag. Dat geldt ook voor de immateriële schade, de schade die slachtoffers leiden omdat ze kwaliteit van leven moeten inleveren. Met zelfrijdende auto’s kan 90 procent van alle ongevallen worden voorkomen. Over dertig jaar levert dit een besparing van 173 miljard euro op. Als er straks alleen nog zelfrijdende voertuigen zijn, kunnen er meer dan vijfhonderd levens per jaar bespaard worden.”

Nadelen

Er ontstaan ook maatschappelijke kosten door de invoer van zelfrijdende elektrische voertuigen. Klaver: “Zo zal de overheid minder inkomsten ontvangen door het wegvallen van accijnzen op fossiele brandstoffen en zullen er minder snelheidsboetes uitgedeeld worden. Hierdoor loopt de staat zo’n 71 miljard euro mis.” “Daarnaast zullen er kosten ontstaan door banenverlies in bepaalde beroepsgroepen in de transportsector. Wij hebben berekend dat dit banenverlies de maatschappij de komende dertig jaar zo’n 4 miljard euro kost. Fors meer baten dan lasten dus die over een periode van dertig jaar gerealiseerd kunnen worden.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2977 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

  • 3 augustus 2017 om 17:45
    Permalink

    Ik vraag me in gemoede af wat het nut van dit KPMG bricht is. Of en hoeveel besparingen er ook gaan ontstaan; verder dan een vermindering van (dan) gebruikelijk overheidsheffingen gaat het niet komen, echt uitgesloten.

Reacties zijn gesloten.