Voertuigdata en de Europese verkiezingen

Van 23 tot 26 mei worden er in heel de Europese Unie verkiezingen gehouden voor een nieuw Europees Parlement. Die raken ook de autobranche, want onder meer de toegang tot voertuigdata staat op het spel.

Europese regelgeving die voertuigdata uit de connected car voor alle stakeholders in de branche beschikbaar moet maken, wordt al heel lang uitgesteld. Die data zijn essentieel om marktwerking in de nieuwe digitale markt van reparatie en onderhoud overeind te houden, maar de huidige parlementariërs hebben geen keuze willen maken. Zij hebben het dossier voertuigdata doorgeschoven naar het nieuwe parlement. Dat krijgt daar de handen vol aan, want er liggen nog een aantal mobiliteitsdossiers te wachten, die deels in het verlengde liggen van de discussie over voertuigdata.

Beloften

Dat lange wachten heeft ondertussen de merkorganisaties op voorsprong gezet. “We staan met 3-0 achter”, stelde Johan van der Hoeven, voorzitter RAI Aftermarket recentelijk op het Nationaal Aftersalescongres. Acea als representant van de autofabrikanten blijft lobbyen voor het door de merken gecontroleerde Extended Vehicle-concept. Figiefa (inclusief RAI Vereniging), Cecra (inclusief Bovag) en andere partijen (binnen de AFCAR-alliantie) lobbyen net zo hard voor  een eerlijke toegang tot voertuigdata door stakeholders uit de onafhankelijke aftermarket via een interoperabel open telematicaplatform. Als gevolg van de sjoemelsoftware-affaire is de aftermarket extra alert op beloftes van autofabrikanten. Die beloven wel maximale toegang, maar in de praktijk van vandaag houden ze geen woord. Momenteel wordt er door alle partijen gewerkt aan een proof of concept, waarbij wordt gekeken in hoeverre de Extended Vehicle voor de onafhankelijke markt werkbaar is. De praktijk toont volgens de partijen uit de niet-merkgebonden markt aan dat dit niet het geval is. Autofabrikanten houden tegen elke afspraak in de datastromen tegen. Slechts een minimaal aantal datapunten is beschikbaar voor de onafhankelijke markt. Het nieuwe parlement zal snel actie moeten nemen.

EOBD versus sim

Terwijl het merkkanaal de krachten heeft gebundeld binnen één platform, heeft het onafhankelijke kanaal zich, vanuit commerciële overwegingen, verdeeld over meerdere opties. Platformen als Caruso, Carmunication, Neutral Vehicle van Geotab, G-connect van Group Auto, Autopass en vele andere staan in de wachtrij om een eigen platform te introduceren. Dit ligt in lijn met de gewenste marktwerking tussen digitale platformen onderling en het daarmee creëren van maximale keuzevrijheid voor consumenten en fleetowners, maar is tegelijkertijd de zwakte van de vrije aftermarket. Er is geen eenheid. Zijn de verschillende partijen te zeer verblind door de schittering van het grote geld? Ze willen allemaal een rol spelen in de straks vrij toegankelijke datastromen. De strijd tussen de EOBD-poort en simkaart is ook een dossier dat het volgen waard is, een strijd waarvan velen verwachten dat die gewonnen gaat worden door de simkaart. Dat we steeds meer functies online uit kunnen lezen, zal nergens zo zichtbaar worden als bij de toekomstige apk, bij het continu diagnose stellen en het updaten van software. Dat datastromen vooral en zelfs grotendeels online beschikbaar zullen komen is onontkoombaar.

Benchmark

Als benchmark voor de omgang met voertuigdata kunnen de maatregelen gelden die de EU wil nemen tegen partijen als Google en Amazon, die over gigantische hoeveelheden data beschikken. De maatregelen die de politici daartegen overwegen, zoals de verplichting om data te delen, zijn zomaar toepasbaar op en vergelijkbaar met de machtspositie die de autofabrikanten dreigen in te nemen als het om de voertuigdatastromen gaat. De merk-onafhankelijke lobby ziet die paralellen in ieder geval.

Overheidsorganen

Dan is er nog een Nederlands initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Waterstaat dat onderzoekt wat de internationale ontwikkelingen zijn op het gebied van data delen, wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse markt en wat de opties zijn om het delen van data en interfaces te stimuleren. Het gaat daarbij niet alleen over de omgang met voertuigdata, maar ook over de communicatie tussen voertuigen onderling en van auto’s met de infrastructuur. Ook daar geldt dat bepaalde voertuigdata voor alle partijen beschikbaar moeten zijn. Hierbij spelen RDW en Rijkswaterstaat een rol, want ook voor deze overheidsorganen is een continue concurrentie neutrale toegang tot voertuigdata een must, zelfs een eis. Kortom, wie de Europese verkiezingen straks wint, is minder belangrijk dan dat er dan een parlement is dat eindelijk automobiele spijkers met koppen slaat. Dit artikel is ook te lezen in nummer 2 van Aftersales Magazine, dat vrijdag 22 februari verscheen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1699 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen