‘CO2-reductie niet alleen ten koste automobilist’

De deelnemers aan de zogenoemde Mobiliteitstafel hebben op 10 juli hun voorstellen gepresenteerd in het kader van het Klimaatakkoord. Stip op de horizon is “zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050”.

De Mobiliteitstafel komt allereerst met voorstellen om tot 2030 een CO2-reductie te realiseren van 7,3 megaton. Hiertoe wil de sectortafel op korte termijn inzetten op elektrisch personenvervoer, het stimuleren van openbaar vervoer en fietsgebruik, en de vergroening van het vrachtvervoer. Op de langere termijn onderscheidt de Mobiliteitstafel drie ontwikkelingen die cruciaal zijn in de overgang naar ‘zorgeloze mobiliteit’ in 2050. Ten eerste moet een mobiliteitssysteem ontwikkeld worden waarin mobiliteitsbehoeften zo efficiënt mogelijk zijn georganiseerd. Alle partijen zullen daarbij moeten samenwerken en de gebruikers zullen moeten gaan betalen voor het gebruik en de mate waarin ze vervuilen.

Niet alleen de auto

Zowel Bovag als VNA benadrukken in hun reacties op de voorstellen dat de maatregelen die elektrisch vervoer bevorderen niet ten koste mogen gaan van de overige automobilisten. VNA-voorzitter Renate Hemerik ziet zelfs ruimte voor een financiële dekking buiten het autodomein. “Dat betekent in de ogen van de VNA bijvoorbeeld dat de stimulering van elektrische auto’s niet per se bekostigd hoeft te worden door hogere belastingopbrengsten op andere auto’s. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg.”

Fabrikant

Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt waarschuwt voor stimulerende maatregelen die de markt verstoren, zoals met het oude bijtellingsregime is gebeurd. “De grootste en verreweg meest kosteneffectieve winst voor het klimaat wordt geboekt met strengere normen voor de fabrikanten. De Europese normen voor 2025 en 2030 liggen nog niet vast. Laten we daar vooral ook ambitieus op inzetten als Nederland.”

Particulier

Bovag benadrukt dat de transitie naar elektrisch rijden niet alleen van de zakelijke rijder moet komen. Eckhardt: “Voor tempo in de overgang naar massaal elektrisch rijden is ook – juist! – de particulier nodig. 90 procent van alle auto’s is immers in particuliere handen.”

Voorlopig

De voorstellen zijn nog algemeen geformuleerd en wat ze precies betekenen voor de autobranche is nog niet duidelijk. Zie hier de toelichting bij de voorstellen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3578 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters