Leaseplan vergroot netwerk ex-lease-auto’s

Leaseplan gaat zijn netwerk voor ex-lease-auto’s grootschaliger aanpakken. Beoogd is een uitrol naar circa vijftig outlets, verspreid over Europa. In het komende halfjaar moeten twintig locaties operationeel zijn, vertelt marketeer Sandra Tappermann in Het Parool.

De vestigingen dienen, net als de bestaande in Breukelen, Veghel, Moordrecht, Zwolle en Hengelo, als podium waar de prospect zijn online gemaakte keuze in werkelijkheid kan zien en uitproberen. Op jaarbasis komen bij de onderneming circa 300.000 tweedehands auto’s vrij (in Nederland 150 per week).

Dienst

Met de grootscheepse verkoop/verhuur in eigen beheer zegt Leaseplan nauwer te willen aansluiten bij de veranderende maatschappelijke kijk op mobiliteit. Analoog aan bijvoorbeeld Spotify staat steeds meer het flexibele gebruik van een dienst centraal, in plaats van het bezit van een fysiek product. Ook de wijzigende voorkeuren op het gebied van aandrijving (elektrisch versus diesel) vormen een factor waarop Leaseplan sneller wil inspelen. “We moeten als leasebedrijf veel alerter kunnen ingaan met snelle wisselingen in het aanbod van auto’s. Door zelf occasions te verkopen, worden we veel flexibeler.” In het verlengde van die policy sloot Leaseplan onlangs een overeenkomst met Uber. De taxidienst wordt niet gezien als een concurrent, stelt Tappermann. “Er is ruimte genoeg in de markt. We kunnen ons daar veel beter bij aansluiten, bijvoorbeeld door de auto’s te leveren die de chauffeurs gebruiken. Eenzelfde samenwerking is heel goed mogelijk met autodeeldiensten.”

Schakel

Door ex-lease-auto’s zelf te verkopen of te verhuren in plaats van af te stoten aan de tussenhandel verdwijnt een schakel. Dat levert prijsvoordeel op voor de koper en voor de leasemaatschappij zelf. De gemiddelde ex-auto van de zaak onderscheidt zich volgens Leaseplan positief (bewezen historie, onderhoudsstaat, garantie) van het vooral door particuliere eigenaren bereden aanbod bij het autobedrijf.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †