Nederland koploper in onderzoek Arval

De Arval Mobility Observatory Barometer 2019 laat zien dat 44 procent van de Nederlandse organisaties een elektrisch, hybride of plug-in hybride voertuig in hun wagenpark hebben. Hiermee loopt Nederland voorop in de dertien onderzochte Europese landen. Wagenparkbeheerders verwachten dat dit percentage binnen 3 jaar zal stijgen naar 58 procent.

Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse Barometer, het rapport van het grootschalig Europees Arval Mobility Observatory onderzoek naar trends op het gebied van zakelijke mobiliteit. Arjos Bot, Head of Arval Mobility Observatory Nederland: “Wij zijn trendzetter op het gebied van duurzame mobiliteit. Mede als gevolg van financiële prikkels kiezen organisaties steeds vaker voor de inzet van minder vervuilende auto’s.”

Energietransitie

In totaal is het aandeel van organisaties die een voertuig op alternatieve energie in hun wagenpark hebben geïntegreerd twee keer zo hoog in Nederland (44%) als in alle andere onderzochte Europese landen (21%). In Nederland stijgt deze score zelfs tot 77% voor organisaties met meer dan 500 werknemers. Arjos Bot: “De energietransitie is in Nederland in volle gang. Ik verwacht in de komende jaren meer aandacht voor de complete mix aan uitstoot. Dit betekent naast CO2 meer inzicht en sturing op de uitstoot van NOx (stikstofoxide), SOx (zwaveloxide) en fijnstof.”

WLTP

Veel Nederlandse organisaties ondervinden gevolgen van de invoering van de nieuwe WLTP-test: 59% geeft aan dat de invoering van de nieuwe WLTP-test impact heeft of de komende 3 jaar gaat hebben op het autobeleid, 12 punten meer dan in Europa en 13 punten meer dan begin 2018. Maar liefst 89% van de grootste organisaties geeft aan geraakt te zijn of binnen 3 jaar te worden door de invoering van deze testmethode. Dit is 30 punten meer dan het nationale gemiddelde.

Minder diesels

Met meer auto’s op alternatieve energie, is de daling van het diesel-aandeel een feit. Op de vraag wat zij zouden doen als de autofabrikanten dieselvoertuigen zouden produceren met een gelijkwaardige uitstoot van NOx en fijnstof als benzinevoertuigen, zeggen de respondenten dat zij het aandeel van dieselvoertuigen zouden blijven verminderen of zelfs helemaal niet meer zouden kiezen (48% tegenover slechts 5% die aangeeft dat het aandeel diesel in deze situatie zouden verhogen). Arjos Bot: “Total Cost of Ownership blijft een sleutelrol spelen in het beleid van werkgevers. Ontwikkelingen zoals dalende accuprijzen, invoering van kilometerheffingen en extra heffingen op CO2-uitstoot maken dat de toekomst boeiend blijft.”