De gelegenheidscoalitie van RAI Vereniging, ANWB, Bovag, VNA en Natuur en Milieu gaat haar strategie bepalen op de antwoorden van staatssecretaris Wiebes inzake diens Autobrief 2. RAI Vereniging neemt alvast een voorschot op het debat in de Tweede Kamer op 3 september.

RAI Vereniging vindt dat de volgende zaken aandacht verdienen:

BPM-afbouw

‘De zogenoemde autonome vergroening gaat harder dan de voorgestelde afbouw van de BPM, waardoor de prijzen zouden kunnen stijgen. De antwoorden van Wiebes geven nog steeds geen inzicht over de wijze van afbouw (in welk jaar en met welk percentage). Niet acceptabel, omdat dit opnieuw onzekerheden voor de markt creëert.’

Autonome vergroening

‘De gemiddelde autonome vergroening wordt gesteld op ongeveer 3,5%. Dit betekent dat grenswaardes jaarlijks met ongeveer dit percentage worden bijgesteld. Naar ons oordeel is dit veel te hoog. Het is berekend op de daling van de afgelopen jaren en die was veel sterker dan we kunnen verwachten in de komende jaren. Vooral voor de kleine/zuinige auto’s is deze autonome vergroening hoog. Volgens Autobrief 2 is de gemiddelde zuinige auto (A- en B-segment) in 2020 een auto met ongeveer 60 gram uitstoot en dat vinden wij niet realistisch.’

Bijtelling

‘De bijtelling voor berijders van een auto van de zaak die ingezet zijn voor 2017 en een percentage kennen van 25% worden ook na die datum tegen dit percentage belast. Dit wordt als erg onrechtvaardig beoordeeld omdat gelijke voertuigen die na 1 januari 2017 worden ingezet 3% minder bijtelling betalen. Wij betwijfelen sterk of dit juridisch wel kan en maken ons zorgen over uitgesteld aankoopgedrag van zakelijke auto’s in 2016.’

Innovatiefonds

‘Nog steeds wordt er geen serieus werk gemaakt van een Innovatiefonds. De staatssecretaris ‘schuift’ dit onderwerp door naar het ministerie van I en M. Wij betreuren dit en zullen onze eerdere boodschap met kracht herhalen dat een dergelijk fonds nodig is om nieuwe technologieën te stimuleren, met name voor de particuliere autokopers.’

Meer BPM voor plug-in versie?

‘Wij vinden een BPM-verhoging voor alleen plug-in hybrides uiterst vreemd en vragen ons af dat juridisch wel een haalbare zaak is. Zoals bekend betalen benzine- en dieselauto’s hetzelfde tarief per gram CO2-uitstoot, maar voor plug-in hybrides gaan vanaf 2017 opeens andere tarieven gelden. Van een automodel waar zowel een hybride als een plug-in hybride model verkrijgbaar is betaalt de plug-in straks in een aantal gevallen meer BPM dan de gewone versie, ondanks zijn lagere CO2-uitstoot.’

Energieakkoord

‘Met de plannen zoals verwoord in Autobrief 2 worden de doelstellingen van het SER Energieakkoord niet gehaald.’

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties