Er is de laatste tijd veel te doen rondom roetfilters. Zo stond onlangs in de Telegraaf een artikel over een nieuwe overeenkomst, waarin staat dat roetfilters op auto’s niet meer verplicht worden gesteld en Diesel Büchli en Klarius spelen in op de vraag door een roetfilterlijn met e-keurmerk op te zetten voor de aftermarket. GMS Automaterialen startte recent met een nieuwe dienst voor het reinigen van dieselroetfilters voor personen- en lichte bestelwagens.

In basis bestaan er twee soorten roetfilters, een open of een gesloten systeem. De automobielindustrie kiest vooral voor gesloten systemen. Deze hebben een hoger zogenaamd afvangresultaat. Om een gesloten roetfilter goed te laten functioneren moeten alle motorcomponenten correct worden onderhouden. Ook het roetfilter moet periodiek onderhouden worden.

Henk Rens, directeur van Topcats uit Lelystad stelt dat een gesloten roetfilter, mits in goede staat, bijdraagt tot een vermindering van roet in het milieu met een afvang van tussen de 95 en de 99,9 procent. “Een gesloten roetfilter is met de huidige stand der techniek het beste product om mens en milieu te beschermen tegen de zeer bedreigende verontreiniging van roet uit dieselmotoren”, aldus Rens. “Na een motorstoring zoals bijvoorbeeld een injectiestoring of het defect raken van een turbo is het dringend te adviseren om het roetfilter te laten reinigen. Daarmee wordt grote gevolgschade voorkomen. Deze dieptereiniging dient apart door een gespecialiseerd bedrijf te worden uitgevoerd.”

Na een reiniging wordt meestal een statusrapport van het gereinigde filter opgemaakt en bij goedkeuring wordt een certificaat verstrekt. “Uit onderzoeken komt helder naar voren dat roet in fijnstof een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid. Het achterwege laten van gesloten roetfilters ten gunste van tijdelijk financieel gewin, zoals de laatste tijd nog al eens wordt gecommuniceerd, zal in de zeer nabije toekomst leiden tot hoge maatschappelijke kosten”, besluit Rens.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties