Het gemiddelde rendement per dealervestiging is in het eerste kwartaal van 2024 wederom gedaald. Het nettoresultaat bedroeg 1,45 procent, waar dit in dezelfde periode vorig jaar nog 2,04 procent was.

Concreet betekent dit een gemiddelde winstdaling van 27,5 procent. Die is voornamelijk te wijten aan almaar stijgende kosten, ondanks een lichte stijging in de netto-omzet van 1,82 procent. Een en ander blijkt uit de branchebarometer van BOVAG Autodealers.

Aftersales

De werkplaatsactiviteiten tonen een gemengd beeld. Er is per vestiging voor 13.000 euro meer versleuteld en het afdelingsresultaat is gemiddeld met 2300 euro gestegen. Toch is deze stijging niet voldoende om de stijgende kosten te compenseren. Dit zorgt voor een daling van het afdelingsresultaat van 0,4 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

Efficiëntie blijft een uitdaging. Gemiddeld werden er 54 uur minder per monteur gefactureerd, terwijl de lonen met 3,5 procent zijn gestegen. De hoge werkdruk in werkplaatsen en aan recepties, veroorzaakt door lange wachttijden en de instroom van nieuwe medewerkers van buiten de branche, vereist veel aanpassingsvermogen en leidt tot inefficiënties.

Onvoldoende opleiding en ervaring, en het werken met gedigitaliseerde processen, resulteren vaak in inefficiëntie planning. Hoewel monteurs de werkdruk aanvankelijk wel aankunnen, leidt deze inefficiëntie uiteindelijk tot een lagere bezettingsgraad door extra verzuim.

Het magazijn blijft stabiel presteren met een omzetgroei van 29.000 euro, 11 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023. De elektrificatie van voertuigen lijkt hier vooralsnog weinig invloed op te hebben.

Sales

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe auto is met 21,8 procent is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023 en is vergelijkbaar met het laatste kwartaal van 2023. Dit duidt op een remming in de prijsstijgingen. Het gemiddelde aantal gefactureerde nieuwe auto’s per dealervestiging daalde met bijna 18 procent, van 65 naar 53. De kosten van het demopark steeg met 34 procent door hogere afschrijving.

Daarnaast stegen zowel de garantiekosten (21,3 procent) als de publiciteitsuitgaven per auto (27,9 procent). De hogere publiciteitsuitgaven wijzen erop dat auto’s weer actief moeten worden verkocht nu de markt zich, na een lange periode van schaarste en openstaande backorders, normaliseert.

Occasions

De verkoop van gebruikte auto’s toont een ander beeld. Er is gemiddeld 21.000 euro meer omzet behaald, ondanks een lichte daling in het aantal verkochte voertuigen.

De gemiddelde verkoopprijs van een gebruikte auto is in Q1 gestegen met 2,7 procent, van 17.773 euro naar 18.248 euro. Omdat de kosten van jong-gebruikte auto’s de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen, bieden dealers steeds vaker ook oudere occasions en auto’s met een hogere kilometerstand aan.

De garantiekosten zijn met 44 procent gestegen, mede door de verlenging van de garantietermijn naar een jaar. De publiciteitskosten zijn daarentegen gedaald, onder andere doordat er minder geadverteerd wordt op verschillende platformen.

Vooruitzichten

Bert de Kroon, voorzitter BOVAG-Autodealers, benadrukt de noodzaak voor dealers om de zeilen bij te zetten: “Ondanks branche-brede omzetstijgingen zorgen stijgende kosten ervoor dat de marges verder onder druk komen te staan. Binnen de huidige marktomstandigheden, zonder schaarste en met een breed aanbod, moeten auto’s weer ouderwets verkocht worden. Dealers moeten scherp aan de wind varen en processen beter stroomlijnen om de efficiëntie te verhogen.”

Met de huidige marktontwikkelingen en de verwachting dat het resultaat dit jaar nog verder onder druk zal komen tekent 2024 zich volgens de Kroon nu al tot een waar examenjaar. “Momenteel ligt de prognose van BOVAG nog op 360.000 verkochte nieuwe auto’s in 2024. Deze prognose wordt in juli opnieuw geëvalueerd.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties