In een open brief reageert Focwa verbolgen op de uitingen van Achmea eerder deze week. Huffnagel vindt dat ‘zijn woorden omtrent de kwaliteit van schadeherstel zijn verdraaid’. Enige tijd geleden liet Huffnagel via de pers weten dat de schadeherstelbranche zich soms genoodzaakt ziet om onder de kostprijs te werken, mede door de toenemende druk op de tarieven van zakelijke opdrachtgevers.

“De sector heeft te kampen met moeizame economische omstandigheden en technologische ontwikkelingen waardoor de markt onder grote druk staat. Daar komt nog eens de huidige opstelling van zakelijke opdrachtgevers (verzekeraars) bovenop. Kwaliteit heeft een prijs. Als de markt zich wentelt in kwaliteitsbesef, kan er ook op een objectieve manier naar prijsniveau worden gekeken”, zegt Huffnagel.

Fragment open brief Focwa aan Achmea

“Tamelijk ongenuanceerd wordt via het publieke domein een discussie met Focwa gezocht waarbij geïmpliceerd wordt dat momenteel de kwaliteit van de door schadebedrijven geleverde hersteldiensten beneden peil zou zijn. Dat is een ronduit betreurenswaardige aantijging.”

“De suggestie dat Focwa dit zelf suggereert is beneden alle peil en valt wat mij betreft in de categorie ‘laster’. Focwa en haar leden hebben altijd verantwoordelijkheid genomen voor de kwaliteit van uitgevoerde hersteldiensten en verkeersveiligheid. Dat doen we nu en ook in de nabije toekomst met de invoering van Hiqure. Ergo: achter deze opzet staat ook het ministerie van Verkeer en Infrastructuur.”

“Vraagtekens zetten we bij het benoemen en becijferen van overcapaciteit in het gestuurde schadesegment. Met name de geïmpliceerde relatie tussen overcapaciteit en hogere herstelkosten voor de consument is zonder meer onzinnig. Zoals de keuze van een consument voor een ‘groene’ auto directe invloed heeft op zijn of haar fiscale voordeel, zo heeft de keuze van de consument voor een minder complexe auto ook invloed op de herstelkosten. Daar zal de verzekeringsbranche haar verantwoordelijkheid in moeten opnemen door middel van een reële premiestelling.”

“De discussie die men ogenschijnlijk uit de weg wil gaan, is de door mij geconstateerde huidige opstelling van zakelijke opdrachtgevers, die op termijn schadelijk is voor zowel de zakelijke opdrachtgevers, de schadeherstelbranche en de verzekerden.”

“Het inkopen van hersteldiensten moet primair gebaseerd zijn op kwaliteitsbesef. Dat kan niet onder kostprijs. Kwaliteit heeft een prijs. Wanneer een markt zich wentelt in kwaliteitsbesef, kan er ook op een objectieve manier naar prijsniveau worden gekeken. Een geobjectiveerde wijze van kwaliteitsdenken en prijsdenken komt ten goede aan zowel de continuïteit van de schadeherstelbedrijven als de zakelijke opdrachtgevers zoals verzekeraars.”

“Het mag duidelijk zijn dat indien marktpartijen als Achmea een serieuze bijdrage willen leveren aan het revitaliseren van de schadeherstelbranche, ze zonder meer welkom in zijn Sassenheim om met Focwa hierover van gedachten te wisselen. In dat geval is deze brief tevens een uitnodiging.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties