Een kilometerheffing die afhankelijk is van de hoeveelheid CO2 die een auto uitstoot is een noodzakelijke maatregel als het kabinet ernst wil maken van zijn klimaatdoelen voor 2030.

steven-van-eijckDat is de belangrijkste boodschap van Steven van Eijck uit zijn nieuwjaarstoespraak op donderdag 11 januari 2018. De maatregelen stimuleert volgens Van Eijck een bewuster gebruik van de auto en versnelt deze de vergroening van het wagenpark. Op de langere termijn moeten alle vormen van vervoer op deze manier worden belast.

Klimaatdoelen

Het kabinet heeft zichzelf ten doel gesteld de uitstoot van CO2 in 2030 terug te brengen met 49 procent ten opzichte van 1990. Tevens wil het kabinet dat er vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe emissieloze auto’s verkocht worden. Volgens Van Eijck zijn deze doelen alleen haalbaar als gewenst gedrag van automobilisten wordt beloond en ongewenst gedrag wordt belast. “Een CO2-heffing op het gebruik van een auto is daarvoor de enige oplossing. Hierdoor zijn auto’s die minder uitstoten goedkoper per kilometer dan auto’s die veel uitstoten. De vergroening en elektrificatie van het Nederlands wagenpark wordt hierdoor versneld.” Bijvangst van het invoeren van een CO2-heffing is dat het leidt tot minder files en ook de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag brengt. Volgens Van Eijck zijn auto’s in de toekomst niet meer de oorzaak van het klimaatprobleem, maar dragen deze juist bij aan de oplossing.

Onderzoek

Er is al vaker gesproken over de positieve gevolgen van het invoeren van een kilometerheffing. Zo zou de CO2-uitstoot van het wegvervoer met circa 20 procent omlaag gaan als een vaste prijs per gereden kilometer wordt ingevoerd. Automobilisten gaan mobiliteit anders invullen waardoor er minder wordt gereden. “Wanneer de prijs echter ook afhankelijk wordt gemaakt van de CO2-uitstoot van een auto wordt het klimaatvoordeel nog groter. Wij gaan nu verder onderzoeken hoeveel die heffing bijdraagt aan de vergroening van het wagenpark en het behalen van de klimaatdoelen.”

Belastingherziening

Van Eijck ziet de invoering van een CO2-heffing gepaard gaan met een drastische modernisering van de autobelastingen. Hierbij moeten de vaste autobelastingen op bezit (mrg en bpm) worden omgezet naar een variabel tarief voor gebruik. Dit tarief bestaat uit een bedrag voor het gebruik van de infrastructuur en een variabel bedrag voor de CO2-uitstoot. Dit heeft ook gevolgen voor de schatkist, omdat zuinigere auto’s goedkoper worden en er minder wordt getankt. Van Eijck: “Deze manier van beprijzing moet de norm worden voor al het vervoer en onderdeel uitmaken van een bredere visie op klimaat en mobiliteit. Alleen zo kunnen reizigers een eerlijke keuze tussen vervoersvormen maken en beleidsmakers effectief sturen op klimaat.”
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
20 februari 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties