Begin oktober is het faillissement uitgesproken van een autobedrijf te Noord-Holland op verzoek van het Pensioenfonds Metaal en Techniek. Het pensioenfonds heeft het faillissement ingezet als incassomiddel. Mag dat? Wat kunt u doen in zo’n geval? En vooral: hoe voorkomt u het?

Tijdens de pandemie was het aantal faillissementen historisch laag. Schuldeisers, onder wie de Belastingdienst, pensioenfondsen en verhuurders stelden zich soepel op. Ondernemers kregen betalingsuitstel van de Belastingdienst en verhuurders pasten in veel gevallen tijdelijke huurkorting toe. De overheid riep steunmaatregelen in het leven, zoals de NOW en de TVL. Helaas liepen de schulden voor veel ondernemers toch op, na corona geplaagd door onder meer stijgende inflatie en energieprijzen.

De pandemie ligt achter ons en schuldeisers gaan incasseren. Ook de pensioenfondsen zijn weer actief aan de slag met incassomaatregelen. Begrijpelijk, zij moeten ongeacht de betalingsachterstand van de werkgever, het pensioen uitkeren aan de pensioengerechtigden. Wanneer sommaties niet helpen, gaan pensioenfondsen vaak over tot het indienen van het faillissementsverzoek. Voor gewone leveranciers is die drempel hoog, zij zien meestal niets terug van hun ingediende vordering en gemaakte kosten. Pensioenfondsen daarentegen wel. Het UWV neemt namelijk een deel van de betalingsverplichting over van de gefailleerde werkgever.

Daarom moet u extra op uw hoede zijn als het pensioenfonds betalingsherinneringen gaat sturen. Niet betalen en niet reageren is onverstandig. Wanneer u in de basis een gezonde onderneming hebt, is het verstandiger om te communiceren met de schuldeisers en betalingsregelingen te treffen. Wanneer u niet reageert, de oproep van de rechtbank voor behandeling van het faillissementsverzoek negeert, kan het gebeuren dat er ineens een curator op de stoep staat van uw onderneming. Wat nu?

In dat geval bent u door de rechter niet gehoord over het faillissementsverzoek. U kunt dan gebruik maken van het recht van verzet tegen het uitgesproken faillissement. Het verzetschrift moet ingediend worden bij de rechtbank. Alleen een advocaat kan dat doen. De termijn hiervoor is zeer kort, namelijk 14 dagen. Daarna kunt u niet meer in verzet en is het faillissement onomkeerbaar. Om het verzet te laten slagen moet u via derden zien te regelen dat de vordering van het pensioenfonds en liefst ook de steunvordering wordt betaald. U kunt na het faillissement geen gebruik meer maken van het saldo op uw bankrekening.

Daar komen ook de kosten van de curator nog bij, op dat moment al snel een paar duizend euro. Vervolgens kan de rechtbank het faillissement vernietigen. De faillissementskosten kwamen in dit geval voor rekening van het autobedrijf. Het autobedrijf had het faillissement immers mogelijk kunnen voorkomen, door wel tijdig te betalen of een regeling te treffen. In de periode tussen de uitspraak van het faillissement en de vernietiging daarvan liggen uw activiteiten hoogstwaarschijnlijk stil. Dat is niet bevorderlijk voor de relatie met uw klanten en leveranciers.

Kortom, voorkomen is beter dan genezen. Als de schuldenlast te hoog is en het echt niet meer gaat, is het faillissement waarschijnlijk de laatste oplossing. U kunt en moet dan ook zelf het faillissement aanvragen. In de voorfase zijn er nog mogelijkheden om het faillissement af te wenden. Spreek betalingsregelingen af of bied een akkoord aan de schuldeisers aan. Dat kan onderhands of door middel van homologatie van het akkoord door de rechtbank (WHOA).

De Belastingdienst is soepel als het gaat om schuldsaneringsakkoorden. De regeling is verlengd tot 1 april 2024. Wees geen struisvogel en zoek hulp! Zorg ervoor dat uw administratie is bijgewerkt. In geval van een rechtspersoon zorgt u ervoor dat de jaarstukken tijdig zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Dat zijn wettelijke plichten. Het niet nakomen van deze plichten kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.

Het autobedrijf uit Noord-Holland kwam met de schrik vrij en kan vooralsnog weer verder.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties