De Nederlands autobranche onderschat volgens KPMG de opkomst van de connected car. Vooral importeurs, dealernetwerken, maar ook leasemaatschappijen en verzekeraars zouden slecht zijn voorbereid op de digitale toekomst.

Aftersales Magazine legde de bevindingen van KPMG voor aan een van haar branche-experts: Hans Groenhuijsen (Advies in Automotive en Mobiliteit). Probleem met disruptie en innovatie is volgens hem dat we dergelijke materie te groot, abstract en complex maken. “Het onderwerp ‘kleiner maken’ wil wel eens helpen. Zet wat eerste stappen, probeer iets. Maar bedenk wel hoe je tijdig  stopt en weer iets anders opstart, wat je vervolgstappen zijn.” Het volledige commentaar van Hans Groenhuijsen staat in Aftersales Plus.

‘Hans Groenhuijsen: we maken disruptie te groot’

  Hans Groenhuijsen“In het rapport ‘the connected car is here to stay’ is KPMG aan het inventariseren, analyseren, en natuurlijk ook aan het adviseren. Hoopvol begin je als lezer aan het laatste hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen. En dan valt het toch tegen. Schiet hier de consultant te kort? Of is de lezer nooit tevreden? Terecht stelt KPMG een aantal acties voor, zij het in algemene termen. Het gaat om bewustwording over markt, klant, technologie, de bredere mobiliteitscontext. Daarbij voeg ik toe dat er veel onzeker is. Niet of die connected car een succes wordt, maar wel wanneer en hoe.

Remmende factoren

Er zijn nog enkele remmende factoren: gebrek aan samenwerking, het ontbreken van een (open) platform, de kleinschaligheid van veel marktpartijen. En er zijn wat ‘mentale’ blokkades: ontkennen, voor je uitschuiven, wachten op de ander, de schuld geven aan de boze buitenwereld. Innoveren kent niet alleen een harde, tastbare kant, maar ook een ‘zachte’ kant – van organiseren, cultuur, besturing en management; van bedenken, kiezen en besluiten en doen. icon_kpmg-the-connected-car-is-here-to-stay-1KPMG benoemt dit ook. Het ontwikkelen van een digitale strategie is volgens KPMG nodig, met aandacht voor: hoe om te gaan met disruptie, wat zijn de mogelijke acties en doelen,  op welke markten worden we actief voor welke klanten – en met welke proposities? Waar zit de concurrentie? Zijn we in staat om dat allemaal te realiseren, kijkend naar processen, naar ICT, organisatie, bemanning etc. Bouwen we voldoende flexibiliteit in, kunnen we versnellen en vertragen? Werken we alleen of gaan we de samenwerking aan? Hebben we het juiste ambitieniveau? Niet te hoog (want onmogelijk), niet te laag (want dan te weinig en te laat). KPMG schetst (wel erg summier) zeven strategieën: het ene uiterste is niets doen, het andere uiterste is een compleet nieuw platform en ‘de tent op zijn kop zetten’. En er is een aantal tussenliggende opties waarbij je een beetje doet, kleine stapjes zet. Natuurlijk met het risico dat je te weinig doet, alleen wat voor de show. Maar het kan een goede weg zijn.

Maak het kleiner

Probleem met disruptie en innovatie is dat we het te groot maken, te abstract en complex zien, te kapitaalsintensief. Het onderwerp ‘kleiner maken’ wil wel eens helpen. Zet wat eerste stappen, probeer iets. Maar bedenk wel hoe je tijdig  stopt en weer iets anders opstart, wat je vervolgstappen zijn. Kortom: de consultant stelt (vooral) vragen, biedt mogelijke oplossingen, biedt kennis en inzicht en andere perspectieven, helpt bij het denken, beslissen, en omzetten in acties, daagt uit en forceert soms. Hij werkt mee aan verandering in strategie en organisatie. Daar is, ook in dit geval, niet één recept voor. Die toekomst is onzeker, de variaties zijn groot, de verschillen tussen bedrijven zijn enorm (activiteit, model, omvang, bemanning, markt- en financiële positie). Het advies aan ondernemers is uiteindelijk kort, symbolisch: ‘get connected’ met die adviseur, met uzelf en uw medewerkers, met technologie, en met de markt.” Hans Groenhuijsen Advies in Automotive en Mobiliteit. Branche onderschat impact connected car (artikel Jos Veldhuisen, Aftersales Magazine)
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties