De autonoom rijdende auto. Vaak wordt er lacherig over gedaan en op het door LKQ Fource en Vrooam georganiseerde congres tijdens de Automotive Expo 2023 in Nijkerk was ook zeker niet iedereen van het nut ervan overtuigd, maar technologie-expert Randall van Poelvoorde zei het in zijn presentatie heel stellig: over tien jaar heeft de auto geen stuur meer.

De weigerachtige houding ten aanzien van de autonoom rijdende auto vergelijkt Van Poelvoorde met de stilte in het oog van de orkaan: als je er middenin staat, merk je er niets van. Wij staan nu ook middenin grote veranderingen in de wereld van de automobiliteit, maar we veranderen niet. En dat is heel menselijk, stelt Van Poelvoorde. “Als veranderingen extreem groot zijn, zijn we niet in staat mee te veranderen.”

Disruptie

Dat komt omdat mensen lineair denken, van 1 naar 2 naar 3 naar 4. Technologie ondertussen ontwikkelt zich exponentieel, van 1 naar 2 naar 4 naar 8. In het begin gaat het gelijk op, maar uiteindelijk gaapt er een groot verschil tussen wat menselijk gedacht normaal is en de werkelijkheid. Dat verschil heet disruptie, aldus Van Poelvoorde.

Vervolgens schetste Van Poelvoorde drie trends in de technologische ontwikkelingen die de grote veranderingen in automobiliteit op dit moment aanjagen: de overstap van benzine en diesel naar een elektrische krachtbron, de digitalisatie (de auto wordt een iPad op wielen) en het feit dat de auto in steeds mindere mate door mensen wordt bestuurd en steeds meer door geautomatiseerde systemen.

Autobedrijf

Het was een prikkelende stellingname, die zeker in de erop volgende pauze stof tot discussie gaf. Een vraag uit de zaal maakte de kwestie concreet: wat betekent een en ander nu voor het autobedrijf? Van Poelvoorde: “Het betekent dat uw bedrijf, samen met de hier aanwezige partners, zich klaar moet maken om de service voor die veranderende auto te gaan leveren. Er gaan andere vragen komen. Businessmodellen gaan veranderen en dat biedt onvoorstelbaar mooie kansen voor diensten die autobedrijven kunnen gaan leveren en die kansen zullen we samen moeten pakken.”

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties