Teneinde criminelen niet langer anoniem gebruik te kunnen laten maken van gehuurde motorvoertuigen onderzoekt minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid de invoering van een verplichte erkenning van autoverhuurbedrijven. Die erkenning verplicht alle autoverhuurbedrijven alle huurtransacties en bijhorende bestuurders te registreren bij de RDW, ongeacht de lengte van de huurperiode.

Het is de zwaarste variant van drie scenario’s die de RDW heeft uitgewerkt voor een nieuwe erkenning en feitelijk de enige die waterdicht is. De minister heeft de Tweede Kamer per brief deelgenoot gemaakt van haar plannen.

Vragen

Een dergelijke verplichte erkenning roept wel vragen op. Zo is het mogelijk dat er een minder zware maatregel denkbaar is die hetzelfde doel bereikt. Ook is nog onduidelijk of de registratie voldoet aan de privacyregels en of de zuiverheid van de registratie altijd kan worden gewaarborgd. Ook bestaat de mogelijkheid dat particuliere deelnemers aan deelautoplatformen kunnen worden gehouden aan een dergelijke verplichte erkenning. De vraag is of dat wenselijk is.

De minister noemt tot slot de zorg van brancheverenigingen dat de invoering van een verplichte erkenning ongewenste neveneffecten heeft. Zo kan er een grote administratieve last bij de autoverhuurbedrijven worden gelegd. Ook kan later blijken dat de financiële gevolgen onevenredig over de branche verdeeld wordt.

Vervolg

De minister laat nu de verplichte erkenning nader uitwerken, in samenspraak met haar gesprekspartners, zijnde de afdeling autoverhuurbedrijven van Bovag, VNA, de politie, de RDW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In de voortgangsbrief georganiseerde ondermijnende criminaliteit van november 2022 informeert de minister de Kamer over de voortgang van deze nadere uitwerking.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties