Alle nieuwe zakelijke auto’s dienen per 2024/2025 emissievrij te zijn. Het is een indicatieve maatregel die minister Jetten van Klimaat en Energie op 20 september aan de Tweede Kamer voorstelde bij het aanbieden van de concept-Klimaatnota 2022. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) ziet de leaserijder hiervan de dupe worden en heeft een beter voorstel.

De “indicatieve maatregel” is bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen in overeenstemming te brengen met de Urgenda-doelstelling van een verlaging van tenminste 25 procent ten opzichte van 1990. Volgens VZR wordt de leaserijder hierdoor enerzijds op kosten gejaagd, omdat een elektrische auto een stuk duurder is dan die van brandstofauto’s. Bovendien zijn de voordelen in de bijtelling voor elektrische auto’s bijna helemaal verdwenen en is het plafond tot welk bedrag de lage bijtelling telt verlaagd naar 30.000 euro. VZR constateerde dan ook al eerder dat de animo onder zakelijke rijders om elektrisch te gaan rijden is gedaald.

CO2-doelen

Anderzijds zet VZR vraagtekens bij de mate waarin de maatregel bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Immers, zo betoogt VZR, niet alle energie wordt groen opgewekt. Daar komt nog bij dat er lange levertijden zitten op elektrische auto’s, oplopend tot twaalf maanden vanwege grondstoffentekorten. Ook is het niet altijd mogelijk een laadpaal te plaatsen, of duurt het lang voordat dit is gerealiseerd.

Alternatief

VZR komt daarom met een alternatief voor het verplicht zakelijk leasen van een EV op grond van een onderzoek waaruit zou blijken dat zakelijke rijders best bereid zijn om minder te rijden met de auto van de zaak als dit een voordeel oplevert in de bijtelling. Hierbij wordt geen vast bedrag voor bijtelling betaald, maar per gereden privékilometer. Deze maatregel zou een netto besparing opleveren van 67 miljoen kilogram CO2.

Met dit alternatief op zak hoopt VZR Den Haag ertoe te bewegen af te zien van de voorgenomen maatregel.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties