Niet uw hele voorraad gebruikte auto’s is van ‘een oud vrouwtje geweest’. Potentiële kopers hebben soms de behoefte aan meer achtergronden over het verleden van de auto. Het RDW-kentekenregister geeft al dan niet via betaalde diensten van derden een aantal objectieve gegevens prijs, zoals aantal voorgaande en type ‘eigenaren’ en een kilometercheck. Maar daarmee is de informatiehonger van de prospect niet gestild.

Informatieplicht verkoper

Op de professionele verkoper rust de plicht om duidelijke, volledige en correcte informatie te verstrekken ten aanzien van de te verkopen auto. Doet u dat niet dan heeft de consument een juridische gereedschapskist ter beschikking om bijvoorbeeld de koop ongedaan te maken. Denk daarbij aan een beroep op dwaling en non-conformiteit. Uit die verplichting volgt dat u in de meeste omstandigheden inzage zal geven in het verleden van de auto, voor zover u daarvan op de hoogte bent of kunt zijn. Dat kan proactief in de online advertentie of op verzoek van de prospect.

Auto- en eigenaar historie: vrijgeven of niet?

Vaak is herleidbaar wie de vorige berijder of eigenaar van de auto is geweest door nog aanwezige gegevens in het serviceboekje, op onderhoudsfacturen of via data in het infotainmentsysteem. Wanneer u deze persoonsgegevens zomaar (onbewust) deelt met de koper creëert u in feite een datalek in de zin van de Privacywet (AVG). Hierdoor kan de betrokken persoon schade lijden. Die persoon kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met mogelijk een boete tot gevolg of schadevergoeding eisen via de civiele rechter. In de praktijk lijkt dat overigens nog weinig te gebeuren.

Persoonsgegevens delen: grondslag?

Wanneer u over de persoonsgegevens beschikt van de ex-eigenaar van het voertuig verwerkt u persoonsgegevens. U moet zich als verwerker aan de regels van de AVG houden. Er zijn zes grondslagen (een juridische reden) op basis waarvan u mag verwerken en dat is in het kader van verkoop van een auto de grondslag toestemming. U zou dus, alvorens de gegevens te delen met de prospect, daarvoor expliciet toestemming moeten hebben gekregen van die ex-eigenaar. De andere vijf grondslagen zijn hier niet aan de orde als het gaat om deze specifieke persoonsgegevens in relatie tot een prospect. Ik denk niet dat u een gerechtvaardigd belang heeft (één van de andere zes andere grondslagen) om die gegevens zonder toestemming te delen met derden.

Wat zijn persoonsgegevens?

De onderhoudshistorie kunt u gerust zonder toestemming van de ex-eigenaar delen, zolang er in die historie geen gegevens staan die herleidbaar zijn tot een specifiek natuurlijk persoon, oftewel een mens van vlees en bloed. Check de facturen zorgvuldig, denk aan afgedrukte opmerkingen zoals ‘auto ophalen Dorpsstraat 23’ of ‘bij meerwerk bellen 06-11…’. Verwijder deze gegevens zorgvuldig voordat u de onderhoudshistorie deelt met de prospect.

Verkoopklaar maken

De privacy-freak die zijn auto inruilt zal zijn gegevens vast zelf wissen voorafgaand aan inname van de auto. Maar in de meeste gevallen doet u er goed aan om na de poetsbeurt ook de data te cleanen die in de auto aanwezig is en vergeet vooral niet het navigatie- en infotainmentsysteem. U reset uw smartphone toch ook voordat u die via Marktplaats verkoopt? U kunt uzelf achteraf niet verweren door te zeggen, ‘dan had de ex-eigenaar zijn gegevens maar moeten wissen’. U zou daar een stilzwijgende toestemming in kunnen zien, maar het gaat juist om expliciete toestemming.

AVG: complexe wetgeving

Privacy wetgeving is complex, omdat het naleven ervan vaak andere belangen doorkruist. Er zijn gelukkig systemen, zoals het digitale onderhoudsboekje, waarin de persoonsgegevens van de ex-eigenaar niet vermeld zijn waardoor de kans op een datalek afneemt. Deel geanonimiseerde onderhoudshistorie proactief, dat voorkomt onnodige vragen over de ex-eigenaar zelf, want zonder diens expliciete toestemming mag u zijn persoonsgegevens niet zomaar delen.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties