Met Aantoonbaar Veilig Herstel introduceert schadeherstelketen A.A.S. een kwaliteitsprogramma dat stapsgewijs vastlegt en aantoont dat een auto veilig en volgens fabrieksvoorschriften is hersteld. Een van de eerste aangesloten bedrijven die aantoonbaar veilig herstellen, is A.A.S. Autoschade Venray, het schadeherstelbedrijf van Ruud Hendrix.

Partnercontent

Er is de laatste tijd veel aandacht voor kwaliteit en veiligheid van schadeherstel. Zo kondigden brancheorganisaties Focwa en Bovag recent de introductie van de Plusnorm aan die, ergens in 2022, bovenop de bestaande branchenormering komt. De Plusnorm is ontwikkeld, rekening houdend met de toenemende complexiteit van de moderne auto’s. Vooruitlopend op deze strengere normering is Aantoonbaar Veilig Herstel van A.A.S. opgezet. Algemeen directeur Nicole Spenkelink van A.A.S. licht toe: “Omdat alle A.A.S.-bedrijven ook Focwa-lid zijn, conformeert A.A.S. zich helemaal aan de Plusnorm zoals Focwa en Bovag die in de Stichting Branchenormering zijn overeengekomen. Wij leveren daar met vijf afgevaardigden uit onze bedrijven tevens onze bijdrage aan. Een aantal van onze bedrijven zal opgaan voor die Plusnorm. In aanvulling op die branchenormering willen we de consument zekerheid bieden dat zijn of haar auto veilig hersteld kan worden bij A.A.S.-bedrijven, of dat nou een moderne, hightech auto is, of een auto van tien jaar oud, zonder complexe systemen of materialen. Om dat aantoonbaar te kunnen maken, naar consument én opdrachtgever, hebben we Aantoonbaar Veilig Herstel in het leven geroepen. Dat houdt in dat iedereen volgens hetzelfde proces werkt en dat ook vastlegt. Uiteraard herstelden we al veilig, maar Aantoonbaar Veilig Herstel maakt dat nu voor iedereen inzichtelijk.”

Stappenplan

In de praktijk van het schadeherstelbedrijf houdt het label in dat via een stappenplan alle veiligheidskritische handelingen in het schadeherstelproces worden vastgelegd. Fasegewijs wordt deze werkwijze geïmplementeerd bij alle A.A.S.-vestigingen. Een van de eersten die ermee aan de slag is gegaan, is Ruud Hendrix, eigenaar van A.A.S. Autoschade Venray: “Opdrachtgevers willen steeds gedetailleerder weten wat er is gebeurd. Dus we zijn er ook naartoe gegroeid dat we steeds meer vastleggen wat we doen: dat we de fabrieksinformatie hebben opgevraagd, dat we originele onderdelen hebben gebruikt, dat we de juiste snijlijnen hebben aangehouden, dat we een pelproef hebben genomen om de sterkte van een las te kunnen aantonen. Van al die stappen worden de juiste documenten opgevraagd, foto’s gemaakt en digitaal toegevoegd aan het schadedossier, om te kunnen aantonen dat je daadwerkelijk hebt gewerkt zoals is voorgeschreven.” 

Ruud Hendrix is een van de eersten die het Aantoonbaar Veilig Herstel-label voert. Links A.A.S.-directeur Nicole Spenkelink.

Spenkelink vult aan: “Het aantonen dat voorgeschreven hersteltechnieken zijn toegepast en de juiste en geijkte equipment is ingezet, zijn de volgende stappen die we gaan implementeren. Daarmee maken we gebruik van matrixen. Dat geldt ook voor het aantonen van de inzet van de juiste competenties bij de specifieke schade. Daar speelt de inzetbaarheidsmatrix een grote rol in, in combinatie met het kloksysteem. We tonen daarmee aan dat de medewerker die de klus heeft geklaard, daarvoor de juiste competenties in huis heeft.”

Om het voor de schadehersteller nog gemakkelijker te maken wordt dit stappenplan helemaal gedigitaliseerd, zodat automatisch alle stappen worden doorlopen en er dus aantoonbaar veilig hersteld is.

Totaalprogramma 

Aantoonbaar Veilig Herstel is onderdeel van het totale kwaliteitsprogramma van A.A.S. Spenkelink: “Voor alle aangesloten schadeherstelbedrijven geldt Aantoonbaar Veilig Herstel. Daarmee is veilig herstel nu al gegarandeerd. We hebben daarbij bewust gekozen voor een apart beeldmerk van Aantoonbaar Veilig Herstel om daarin de consument bewust ‘mee te nemen’.” 

Hendrix: “We krijgen sporadisch vragen van klanten hoe wij omgaan met de technische ontwikkelingen. Er zijn andere competenties nodig en een andere manier van herstel. Het is goed dat eindklanten zich daarvan bewust zijn.”

Spenkelink vult aan: “Ook opleiding speelt een hele grote rol. Voor alle aangesloten A.A.S. schadeherstelbedrijven is er een aangepast opleidingsprogramma vastgesteld waarin we permanent investeren in opleiding. Dat is nodig om 100 procent vakmanschap te kunnen blijven bieden, ook richting de toekomst.”

Plusnorm

Begin 2022 zullen er een aantal A.A.S. schadeherstelbedrijven gecertificeerd worden volgens de Plusnorm. Wie dat zijn, hangt af van de keuze van de ondernemer en het potentieel in zijn of haar verzorgingsgebied. Spenkelink: “Dat zijn vraagstukken waar we nu al over nadenken. Er zullen nieuwe businessmodellen ontstaan. We zijn nu al druk bezig om die zorgvuldig neer te zetten en te onderbouwen. Onderdeel daarbij is een investeringsplan voor de keten en voor de individuele ondernemer. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden waar de kansen liggen en hoe je als schadeherstelbedrijf daarop inspeelt om duurzaam concurrentievoordeel te behouden.” 

Herstel elektrische voertuigen

Als jonge ondernemer is nadenken over de toekomst van je bedrijf bijna dagelijkse kost. Daarin keuzes maken, is onvermijdelijk. Ruud Hendrix: “Je moet je altijd afvragen: is het mij die investering waard, in opleidingen en in apparatuur? Je bedrijf moet ook redelijk groot zijn, anders kun je die investeringen nooit terugverdienen. Daarom hebben we onlangs het bedrijf uitgebouwd, waarmee we twee plekken creëren voor het herstel van elektrische auto’s. Er komt ook een aparte werkplek voor aluminiumherstel en een innameplek, dus vier werkplekken specifiek voor dat werk, waar alles op orde is en elektrische auto’s niet meer tussen de gewone auto’s staan. Werken aan een elektrische auto is op zich ook niet zoveel moeilijker dan aan een ‘gewone’ auto, maar je moet wel weten wat je doet. Bovendien zijn wij, net zoals alle A.A.S. collega’s, voldoende geschoold volgens de NEN9140 norm. Maar je moet er ook de ruimte voor hebben. Die nieuwe werkplekken zijn iets groter, zodat de jongens rustig en comfortabel aan een auto kunnen werken. En we creëren een quarantaineplek, op voldoende afstand van de gevel om alle risico’s uit te sluiten.”

“Met deze investeringen is de basis gelegd voor onder andere Tesla erkend schadeherstel. Elektrische voertuigen zijn de voertuigen van nu en de toekomst, bij iedere fabrikant staat elektromobiliteit bovenaan het prioriteitenlijstje. Daarin zien wij, als jonge ondernemers, zeker een kans om onderscheidend te zijn door ons ook te specialiseren in het herstel van elektrische voertuigen. Zo investeren wij in de toekomstbestendigheid van ons bedrijf”, aldus Hendrix. 

Allocatie 

Binnen A.A.S. is het makkelijk om werk te spreiden, zodat niet elke vestiging binnen de keten alles hoeft te kunnen. Nicole Spenkelink: “Onderdeel van de garantie dat een schade bij A.A.S. altijd veilig hersteld wordt, is ervoor zorgen dat de juiste schade bij de juiste schadehersteller terechtkomt. Daarom werken we aan een allocatiemodel, waarbij er op diverse parameters gestuurd kan worden. We beschikken over veel data die we daarvoor kunnen inzetten. In de mix van schadeherstellers met merkerkenningen, Plusnorm gecertificeerden en bepaalde merkervaringen kan er efficiënt gestuurd worden, ook omdat alle A.A.S. schadeherstellers voldoen aan Aantoonbaar Veilig Herstel. Alle A.A.S. bedrijven zijn inmiddels geaudit met een zogenaamde nulmeting op de onderdelen van Aantoonbaar Veilig Herstel die er nu al staan. Dit jaar komen daar een aantal onderdelen bij en de audits blijven doorgaan. We volgen daarin zeer nauwkeurig de vorderingen”, aldus Spenkelink. 

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties