Met de aansluiting van Bluekens Autoschade beschikt schadeherstelketen A.A.S., met hoofdkantoor in Breda, sinds een jaar ook over een schadeherstelbedrijf in de eigen regio. A.A.S.-directeur Nicole Spenkelink en Bluekens-directeur Robbert Hectors kijken terug op wat de samenwerking hen beiden heeft gebracht en werpen tevens de blik vooruit naar 2030.

Partnercontent

Bluekens is het oudste Volvo-dealerbedrijf van Nederland en heeft al sinds jaar en dag met Autoschade Bluekens een eigen, inpandige schadeafdeling waar voornamelijk Volvo’s werden hersteld uit het eigen, bestaande klantenbestand. De beslissing om de schadeafdeling aan te sluiten bij de universele schadeherstelketen A.A.S. kwam voort uit de behoefte aan meer kennis en ondersteuning, met name op procesmatig gebied. Robbert Hectors: “Op technisch gebied hebben we het hier meer dan goed voor elkaar, maar als stand-alone schadeherstelbedrijf kunnen we niet benchmarken, wat we als Volvo-dealer wel kunnen als onderdeel van de Volvo-dealervereniging. Is een bepaalde score van 8,6 goed of slecht? Dat weet ik niet. Als je ruggenspraak kunt houden, komen daar verbeterpunten uit. Hoe ga je die aanpakken? Wat zijn de best practices binnen de keten? Dat zijn de voordelen van de aansluiting bij een keten.”

De aansluiting van een in Volvo gespecialiseerd schadeherstelbedrijf is ook voor de keten van belang. Nicole Spenkelink: “Het werkt twee kanten op. Met Aantoonbaar Veilig Schadeherstel hebben we de zekerheid dat elke schade bij elk schadeherstelbedrijf hetzelfde proces doorloopt en gerepareerd is volgens fabrieksvoorschriften. Voor de ontwikkeling van dat proces is het voor ons als keten van belang dat we de technische kennis van de premiummerken binnen ons netwerk hebben, zodat je met elkaar kunt kijken hoe je daar invulling aan kunt geven.”

Als voorbeeld noemt Hectors het softwarepakket Delta/W, dat alle bedrijven binnen A.A.S. gebruiken, maar Bluekens tot voor kort alleen gebruikte voor de communicatie met verzekeraars. “Nu doen we de hele administratie met Delta/W. Dat betekent dat het hele proces efficiënter verloopt, maar ook dat we er data uit kunnen halen waarmee we onze processen nog verder kunnen verbeteren. Delta/W is wel een redelijk complex programma. Omdat A.A.S. begin dit jaar is overgestapt op Delta/W, liepen daar heel veel implementatieprocessen. Daar konden wij mooi op meeliften, met begeleiding vanuit zowel A.A.S. als Solera.”

Coöperatie

Bluekens Autoschade is niet het enige dealerbedrijf binnen A.A.S. Als regionaal sterke dealer past Bluekens daar prima in. Spenkelink: “Alle ondernemers binnen A.A.S. zijn sterke spelers in hun regio en van die kracht maken we graag gebruik. Bluekens past prima binnen dat profiel en is bovendien een mooie aanvulling op de dealer gelieerde A.A.S.-leden.”

Hectors beaamt dat: “Je hebt onder de schadeherstelketens ook hard franchises, die je in een bepaald keurslijf dwingen; bij A.A.S. zijn we wat vrijer in het combineren van de pluspunten van de keten met onze eigen sterke naam, het imago dat we al hebben in de regio.”

Spenkelink: “Je kunt wel als coöperatie iets bedenken, maar het is veel leuker om dat vanuit de ondernemers te doen, vanwege het samen groeien, het samen verder komen, wat vanaf het begin het uitgangspunt van de coöperatie is geweest.”

Sinds de aansluiting bij A.A.S. bestaat 28 procent van het werk bij Bluekens Autoschade uit niet-Volvo.

Groei

Groei was voor Bluekens Autoschade dan ook een belangrijke motivatie om zich aan te sluiten bij A.A.S. Hectors: “Als je dan toch de technische kennis in huis hebt, met de mensen met de juiste opleidingen en de juiste equipment, waarom zou je die dan alleen voor Volvo gebruiken? Voorheen bestond 95 procent van het werk uit Volvo. Als er al eens een ander merk binnenkwam, was dat vaak de tweede auto binnen een gezin. Dit jaar bestaat 28 procent uit vreemd merk, mede als gevolg van de aansluiting bij A.A.S., en dat wordt alleen maar meer.


‘Als stand-alone schadeherstelbedrijf kunnen we niet benchmarken, binnen de keten wel’


Van een interne afdeling willen we het schadeherstelbedrijf ook meer naar buiten toe etaleren. We hebben ook net een grondige verbouwing achter de rug, met een duidelijker zichtbare entree, een nieuwe spuitcabine en voorbewerkingsruimte, nieuwe verlichting… Je hebt het Autobedrijf Bluekens en Autoschade Bluekens. Ja, ze zitten op hetzelfde adres, maar je moet ze echt als losse entiteiten zien.”

Visie 2030

Groei is binnen A.A.S. – zie ook de introductie van Bewust Groen Schadeherstel – maar ook bij Volvo nadrukkelijk verbonden met duurzaamheid. Spenkelink: “Het is nu nog een pilot die we hebben lopen bij een beperkt aantal bedrijven. We zijn nu aan het kijken hoe we dat kunnen uitrollen over het hele netwerk. Ook Volvo is bezig de hele keten te verduurzamen, van toeleveranciers en fabricage tot aan het dealerkanaal. Wat betreft schadeherstel kunnen wij daarin ondersteunen, door je stakeholders te activeren duurzamer te werken, zoals we nu een ludieke actie zijn gestart met de leen-
fiets in plaats van de vervangende auto.”

Onder begeleiding van de Erasmus Universiteit vinden A.A.S. en Bluekens Autoschade elkaar ook in het zogeheten ‘groeicollege’, waarbinnen een visie richting 2030 wordt ontwikkeld. Spenkelink: “We hebben momenteel visie 2025, met tien strategische doelen en wat we in 2025 bereikt moeten hebben. Langzamerhand zijn we ons aan het voorbereiden op het volgend tijdperk, namelijk richting 2030, met onder andere de vraag hoe je netwerk er tegen die tijd uit moet zien en met name hoe we als coöperatie kunnen groeien. Daarbij hoeft groeien niet altijd per definitie groter te zijn, maar ook slimmer of duurzamer of wendbaarder. Bluekens is nauw betrokken bij het formuleren van de groeivisie richting 2030 voor A.A.S., met nog vier andere ondernemers, die allemaal weer een ander profiel hebben, zodat we voor het hele netwerk een pad kunnen uitzetten waar we in 2030 naartoe kunnen groeien, naast uiteraard een eigen groeiplan voor de individuele ondernemer neerzetten voor zowel korte als lange termijn. Een mooie uitdaging!”

Foto boven: Team Bluekens.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties