De zogenoemde ‘doorwerkers’ vormen een sterk groeiende groep op de arbeidsmarkt. Deze groep pensioengerechtigden in de werkzame beroepsbevolking bestond in het derde kwartaal van 2023 uit 236.000 personen, zo schat ABN Amro op basis van CBS-data in. In 2013 waren dit er nog 185.000. Mensen gaan langer door, ondanks het toch al langer doorwerken vanwege een verhoging van de AOW-leeftijd, van 65 jaar en een maand in 2013 naar 66 jaar en 10 maanden in 2023. Ze zijn te vinden in alle sectoren en hard nodig vanwege tekorten op de arbeidsmarkt. Toch is het onbenutte arbeidspotentieel volgens de bank nog groot.

Dan de andere kant van de demografische opbouw van ons land, de bevolkingspiramide die eerder een appelvorm heeft. Als gevolg van de huidige bevolkingsopbouw zal de komende jaren volgens de MBO Raad een verdere daling van studenten doorzetten. Dit treft vooral de instroom van jonge studenten.
Een steeds kleiner deel van de vo-leerlingen kiest een vmbo-opleiding, het aandeel havo en vwo neemt juist toe. In 2021 daalde het aantal mbo-studenten voor het eerst sinds jaren. Ook in 2022 (cijfers in april gepresenteerd door de MBO Raad) zet deze daling zich versterkt door. Het aantal mbo-studenten krimpt van 512.566 naar 494.969. De daling was al eerder voorspeld, het gevolg van minder jonge volwassenen in Nederland. Gunstige vooruitzichten op de arbeidsmarkt doen de rest: zowel gediplomeerden als ongediplomeerden gaan aan het werk. 

Steeds meer havoleerlingen maken de overstap naar het mbo, met of zonder een diploma. Vooral onder leerlingen uit leerjaar 4 van de havo neemt de doorstroom naar het mbo toe. Het grootste deel van de havisten die naar het mbo gaan start op niveau 4 van de beroepsgeoriënteerde leerweg. Mogelijk speelt mee dat leerlingen dreigen te blijven zitten en/of dat ze meer praktijkgericht bezig willen zijn. Havisten die naar het mbo gaan, kiezen het vaakst voor een opleiding in de richting van horeca, verpleegkunde of marketing en communicatie. Ook sportopleidingen en de opleiding tot pedagogisch medewerker in de kinderopvang zijn bij deze leerlingen in trek.

Inderdaad, de automotive heeft het nakijken. Intussen piept en kraakt het in de autobedrijven door het tekort aan mensen. Het moet toch mogelijk zijn onze prachtige sector beter te ‘verkopen’?

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties