Per 1 augustus aanstaande is een SERMI-certificering verplicht voor zowel de betreffende werkplaatsmedewerker als het bedrijf om werkzaamheden te kunnen uitvoeren aan anti-diefstalgerelateerde systemen. Reden voor brancheorganisatie BOVAG om tijdens diverse bijeenkomsten in het land autobedrijven voor te lichten hoe zij zich op de komst van SERMI kunnen voorbereiden.

Werkplaatsmedewerkers worden geconfronteerd met een steeds hoogwaardiger technologisch werkaanbod en dito werkomgeving: pass-thru, ADAS, over the air updates en upgrades zijn slechts enkele voorbeelden, en betreffen zowel auto’s met een verbrandingsmotor als hybride en elektrische voertuigen. Door de digitale complexiteit van de met zijn berijder en omgeving communicerende auto wordt deze met zijn over the air toegankelijke elektronische systemen ook voor iedere kwaadwillende hacker bereikbaar. Op Europese schaal is hiervoor het certificeringssysteem SERMI bedacht, wat de afkorting is voor Security Related Vehicle Repair and Maintenance Information.

Vergis u niet: SERMI heeft verstrekkende gevolgen, want hoewel autofabrikanten gelukkig hun verantwoordelijkheid nemen, zetten zij de anti-diefstalcomponenten en -software steeds vaker achter diverse ECU’s. Om hieraan te kunnen werken, heb je dus straks een SERMI-certificering nodig. Er zijn al fabrikanten die de automatische raambediening en -deurvergrendeling als anti-diefstal systeem kwalificeren. Ook als slechts een deel van de ECU (besturingseenheid) is gekoppeld aan anti-diefstal kan de fabrikant de volledige ECU vergrendelen.

Certificering

Het autobedrijf dat zo’n SERMI-certificering wil hebben, zal medewerkers in dienst moeten hebben die aantoonbaar over de benodigde competenties beschikken en daarbij in de werkplaats kunnen beschikken over de juiste apparatuur. De schouwing daarvan is overigens grotendeels een administratief en digitaal proces, hoewel er ook fysieke controles plaats zullen vinden. Goedkeuring van autobedrijf en werknemers geschiedt door een onafhankelijke beoordelingsinstantie. Zie SERMI ook niet als bedreiging, maar juist als een kans voor het professionele autobedrijf, dat mét deze certificering geautoriseerde toegang krijgt tot de ecu-data van alle autofabrikanten.


Alle onafhankelijke autobedrijven worden geraakt door de implementatie van SERMI, ook erkende reparateurs en dealers die een ‘vreemd merk’ willen repareren.


Dit leidt volgens Brussel tot een eerlijker concurrentie door een weer iets gelijker speelveld.
Hoewel een SERMI-certificering dus van het grootste belang is om aan de modernste auto’s te kunnen blijven werken, hebben veel autobedrijven zich er nog te weinig, of zelfs in het geheel niet in verdiept. We zeggen het daarom maar even duidelijk: neem SERMI serieus, want de certificering gaat al op 1 augustus 2023 in!

Verantwoordelijkheid

Een belangrijk voordeel van SERMI is dat één certificaat toegang geeft tot alle relevante informatie van alle fabrikanten voor het programmeren van sleutels, het vervangen en programmeren van deursloten en alle andere onderdelen (software/hardware) die gerelateerd zijn aan anti-diefstal. Het betreft zowel personenauto’s als bestel- en vrachtauto’s. Alle onafhankelijke autobedrijven worden geraakt door de implementatie van SERMI, maar ook erkende reparateurs en dealers die een ‘vreemd merk’ willen repareren.

De SERMI-organisatie heeft zich de afgelopen periode beziggehouden met het selecteren van een Trust Center dat verantwoordelijk is voor het afgeven van het digitale SERMI-certificaat. Daarnaast heeft de SERMI-organisatie het mogelijk gemaakt dat ook aanbieders van remote diagnostics als AutoNiveau, Jife-line, Bosch, Hella-Gutmann en andere in combinatie met een individueel autobedrijf toegang kunnen krijgen. Het is dus niet voldoende om de verantwoordelijkheid voor certificering louter op hen af te schuiven; het bedrijf zelf moet ook over de certificering beschikken.
Sommige autofabrikanten hebben al aangegeven het huidige beveiligingscertificaat – onder andere in gebruik voor pass-thru – per 1 augustus niet meer te gebruiken en daarbij de toegang via deze weg te blokkeren. Al die lopende certificaten hebben een einddatum van 1 augustus 2023, ook al zijn deze net daarvoor verlengd! Dus vanaf 1 augustus 2023 biedt alleen een SERMI-certificering toegang tot de systemen.

BOVAG

Autobedrijven kunnen bij de BOVAG om nadere informatie vragen, inclusief informatie over de diverse partijen die de certificering uit gaan voeren. Het SERMI-certificaat wordt pas afgegeven als er een positieve beoordeling is afgegeven door de beoordelingsorganisatie (CBO). Sommige vereisten daarvoor zijn eenvoudig te verstrekken, andere zijn tijdgebonden. En hoewel een certificering nu nog niet kan worden aangevraagd, is het al wel mogelijk om de benodigde informatie te verzamelen. De CBO beoordeelt vervolgens of bedrijf en medewerker kunnen aantonen te beschikken over:

 1. informatie over eigendom onderneming en algemeen directeur;
 2. een lijst van de te machtigen werknemers;
 3. een document over de verantwoordelijkheden en de functie van de onder punt a) bedoelde werknemers;
 4. het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering met een minimumdekking van 1 miljoen euro voor lichamelijk letsel en 500.000 euro voor schade aan eigendommen;
 5. een document dat het bedrijf actief is in de automobielsector;
 6. een verklaring dat de onafhankelijke marktdeelnemer een legitieme bedrijfsactiviteit uitoefent (het adverteren of verkopen van oplossingen die de emissie beïnvloeden of motortuning is niet toegestaan);
 7. een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP);
 8. een ondertekende verklaring die waarborgt dat de werknemer alle activiteiten die verband houden met de beveiliging van voertuigen aan kan


SERMI heeft het mogelijk gemaakt dat ook aanbieders van remote diagnostics, als AutoNiveau, Jife-line, Bosch, Hella-Gutmann en andere in combinatie met een individueel autobedrijf toegang krijgen


In aanvulling hierop moet de betreffende werknemer zelf kunnen aantonen te beschikken over:

 1. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 2. een arbeidsovereenkomst tussen de betrokken werknemer en het goedgekeurde bedrijf;
 3. een geldige, landspecifieke identiteitskaart of een gelijkwaardig document.

De bedrijfsgoedkeuring en werknemersautorisatie zijn geldig voor een periode van zestig maanden en kunnen bij misbruik op ieder moment worden ingetrokken.

Foto boven: De routekaart voor SERMI-certificering.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties