‘Autowereld staat moeilijke vijf jaar te wachten’

De elektrische auto zal de bestaande autofabrikanten en diens toeleveranciers hard raken. Het wordt al veel langer geroepen en nu ook door onderzoeksbureau Global Data. Het bericht is opvallend omdat juist afgelopen jaar de traditionele spelers een inhaalslag hebben gemaakt en partijen zoals Tesla moeite hebben met opschalen.

Het jongste rapport van Global Data, genaamd ‘Electrische voertuigen – thematisch onderzoek’ gaat uit van een huidige wagenparkomvang van 3 miljoen elektrische auto’s. Dit kan tegen 2040 uitgegroeid zijn naar 300 miljoen stuks.

Margedruk

Hoofdonderzoeker Cyrus Mewawalla legt uit: “De komende vijf jaar verwachten wij toenemende stress, druk en verwatering van marge voor de klassieke autofabrikanten en toeleveranciers. Die langzaam groeiende industrie kampt met de kosten die gepaard gaan met de ombouw naar elektrische voertuigen en autonoom rijden.”

Meer overnames

Global Data verwacht dat het marktaandeel van elektrische voertuigen in de nieuwe verkopen zal stijgen van een procentje vorig jaar naar vijftien procent anno 2030. De traditionele autofabrikanten en hun toeleveranciers kunnen die grootschalige productie ervan niet eerder dan 2025 serieus realiseren. In de tussenliggende periode staat de klassieke keten voor toenemende investeringsdruk, meer overnames en fusies, zwaardere regelgeving en als gevolg van dit alles krimpende marges. Global Data verbindt hieraan de conclusie dat ‘menig fabrikant dit niet overleeft’. “We staan aan het begin van de cyclus, maar komend decennium verandert de automobiele waardeketen dankzij het thema van de elektrische voertuigen.”