‘Pas beleid aan, niet het model’

Het model dat de regering gebruikt om de effecten van fiscale prikkels op de verkoop van nieuwe auto’s te kunnen inschatten, klopt wel degelijk. Als de werkelijkheid uit de pas loopt bij een rekenmodel, moet je het beleid aanpassen, niet het rekenmodel.

Dat schrijven de wetenschappers Bert van Wee en Henk Meurs op de opiniepagina van het FD van 16 april. Zij reageren daarmee op de kritiek van met name CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Die nam staatssecretaris Menno Snel van Financiën de maat door te stellen dat het model niet deugt en dat de verkopen van elektrische auto’s veel te laag worden voorgesteld. Het fiscaal ondersteunen van de verkoop van elektrische auto’s zou daardoor veel meer geld kosten dan waar het model vanuit gaat. “Wij storen ons aan deze kritiek, die de indruk geeft dat onderzoekers de uitkomsten hebben gemanipuleerd voor politieke doeleinden. Wij vinden die suggestie volstrekt onjuist”, aldus de wetenschappers.

Onzekerheid

Vervolgens lichten zij de wijze toe waarop het model tot stand is gekomen. Ze tekenen daarbij aan dat geen enkel model perfect is, maar dat politici die meer zekerheid zoeken dat nooit in enig model zullen vinden. “In het algemeen kun je stellen dat menselijk gedrag en maatschappelijke ontwikkelingen inherent onzeker zijn, en dus ook de modellering ervan. Bij de modellering van nieuwe technologie, zoals elektrische auto’s, is de onzekerheid nog groter. Er is nog weinig ervaring met de verkopen van die auto’s.”

Beleid

Dat de werkelijke verkopen van elektrische auto’s in 2018 inderdaad hoger waren dan in 2015 volgens het model werd voorspeld, is volgens de wetenschappers prima te verklaren. Het beleid is in de loop der jaren veranderd, de economische groei was sterker dan verondersteld en accupakketten zijn sterker in prijs gedaald dan ingeschat. Met dergelijke variaties houdt het model echter wel degelijk rekening. Slotsom van de wetenschappers is: als de werkelijkheid anders uitpakt dan gedacht, moet je het beleid bijstellen. Niet een rekenmodel de schuld geven.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

  • 16 april 2019 om 22:56
    Permalink

    Onbegrijpelijk dat een onderzoeksbureau aan zijn opdrachtgever niet wil verklaren welke gegevens en invloeden gebruikt worden om toekomstscenario’s op te stellen. Eind vorig jaar heb ik een groot pakket Revnext gegevens ter inzage gekregen die verklaren waar we op uit komen (volumes auto’s met verschillende aandrijvingen) en fiscale maatregelen bij verschillende scenario’s van beleid. Op geen enkele manier was af te leiden hoe de voorspellingen tot stand zijn gekomen.
    Als een consultant geen uitleg wil geven is-ie geen knip voor de neus waard.

Reacties zijn gesloten.