Branche-overkoepelende oproep aan beleidsmakers EU

De auto-industrie, de energieopwekking, de elektriciteitssector en de oplaadinfrastructuur hebben de krachten gebundeld. Samen dringen zij er bij het Europees Parlement en de Raad op aan een krachtig, onderling gekoppeld beleid vast te stellen om de overgang naar emissievrije en CO2-neutrale mobiliteit te versnellen.

De sectoren – die allemaal een sleutelrol spelen bij het koolstofvrij maken van het wegvervoer – hebben vrijdag tijdens een rondetafelconferentie in Brussel voor het eerst een gezamenlijke oproep gedaan aan de beleidsmakers.

In de eerste plaats moet dringend meer worden geïnvesteerd in oplaad- en tankinfrastructuur voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen die op alternatieve brandstoffen rijden, aldus de branchecoalitie. De EU zal daarom voor zowel openbare als particuliere infrastructuur hogere streefcijfers moeten vaststellen dan die nu zijn opgenomen in de voorstellen van de Europese Commissie.

Overheidsinterventie

Om oplaad- en waterstoftankstations tijdens de aanloopfase van elektrische voertuigen commercieel levensvatbaar te maken, zijn overheidssteun, financiële stimulansen, medefinanciering en verplichte streefcijfers nodig. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat in de hele EU snel een minimaal infrastructuurnetwerk beschikbaar komt, aldus de medeondertekenaars. Overheidsinterventie is nu nodig voor een beperkte periode, vooral in gebieden waar de uitrol trager verloopt.

Het opvoeren van de infrastructuur moet hand in hand gaan met de overgang naar nulemissie-energie. Naar klimaatneutraal vervoer en mobiliteit toewerken heeft immers alleen zin als de overgang naar nulemissie-energie parallel verloopt. Daarom moeten er stimulansen komen om het gebruik van emissievrije energie in de transportsector aan te moedigen, stellen de ondertekenaars. Het versnellen van vergunningsprocedures om de nodige opwekkingscapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen te ontplooien is essentieel.

Eindgebruiker

Ook de eindgebruiker mag niet worden vergeten, met beleidsmaatregelen die zorgen voor een betaalbaar en klantgericht heffingsecosysteem dat roaming in de hele EU mogelijk maakt, zonder afbreuk te doen aan de contractuele vrijheid van de exploitanten op deze markt.

De industrieën werden vertegenwoordigd door hun verenigingen (zie foto): de Europese federatie van autofabrikanten (ACEA), de Europese vereniging van toeleveranciers van de automobielindustrie (CLEPA), Eurelectric (de elektriciteitsindustrie in ruimere zin), WindEurope (de sector van de energieopwekking) en ChargeUp Europe (de sector van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.