Keuze voor EV niet vanzelfsprekend

Deloitte publiceert op gezette tijden de Consumer Tracker, een continu onderzoek in diverse landen naar de aankoopplannen van particuliere consumenten, ook voor auto’s. Eind april gaf deze barometer aan dat onder Nederlandse consumenten 16 procent de komende zes maanden van plan is een auto aan te schaffen. Daarvan is een minderheid van 43 procent geïnteresseerd in een nieuwe auto.

Kijk je naar de leeftijdscategorieën, dan valt op dat de belangrijke, want kapitaalkrachtige doelgroep van 55 jaar en ouder plotseling de hand op de knip wil houden. Slechts 7 procent van hen is in de markt voor een andere auto. Dit is voor veel autoretailers een flinke domper. In de leeftijdscategorie van 35 tot 54 jaar geeft 17 procent aan de komende zes maanden een autoaankoop te overwegen. Jongeren lijken daarentegen eerder bereid tot aankoop van een nieuwe auto. In de leeftijdscategorie 18-34-jarigen ziet 28 procent zich over een halfjaar in een andere bolide rondrijden.

Alles bij elkaar kom je dan uit op 16 procent van alle consumenten die op zoek is of binnenkort gaat naar een andere auto, nieuw dan wel gebruikt. Behalve dat daarmee de dalende trend van de afgelopen jaren wordt vastgehouden, kun je ook concluderen dat de consument geen grote financiële verplichtingen wil aangaan. Dat is niet zo gek, nu steeds vaker, terecht of onterecht, over een aanstaande recessie wordt gesproken, net als over stagflatie, wat betekent dat de economische groei stokt en prijzen blijven stijgen. Niet voor niets staat de index van het consumentenvertrouwen diep in het rood.

Aftersales

Aan consumenten die zeggen op zoek te zijn naar een andere auto werd ook gevraagd naar de hoofdreden voor de aanschaf daarvan. Twee argumenten staan fier bovenaan. 22 procent wil simpelweg een nieuwere auto hebben, met meer hightech aan boord. 20 procent noemt het actuele kostenplaatje ten aanzien van reparatie en onderhoud van de huidige auto. Dat laatste is interessant, zeker voor de aftermarket, want heb je als ondernemer wel door wanneer een werkplaatsklant de ROB-kosten niet meer acceptabel vindt en wellicht met zijn auto afscheid dreigt te nemen van je werkplaats?

Al is het altijd gevaarlijk om van gemiddelden uit te gaan, uit de Consumer Tracker van Deloitte blijkt ook dat de gemiddelde Nederlander een occasion prefereert in de prijscategorie onder de 12.500 euro! Met de nieuwe conformiteitsregels betekent dat een uitdaging wat betreft de garantie.

Elektrificatie

Volgens Deloitte wordt de Nederlandse markt geplaagd door de druk op de huizenmarkt. Consumenten worden ‘gedwongen’ hier meer budget voor vrij te houden. De aankoop van een eigenlijk te duur huis is dan ook ongunstig voor de nieuwverkoop van auto’s. Door het thuiswerken van de afgelopen twee pandemische jaren is er ook meer aandacht geweest voor het investeren in het huis. Daarnaast blijken consumenten de afgelopen twee jaar veel minder kilometers te hebben gereden en wisselen zij mede daarom nog niet van auto. Uiteraard spelen ook factoren als elektrificatie en de leveringsproblemen als gevolg van het halfgeleidertekort een rol bij het relatief lage niveau van de nieuwverkopen in ons land. Los van de Deloitte Consumenten Tracker stelt Slavko Savanovic, Automotive Lead bij Deloitte: “Aangezien elektrische auto’s veel langer meegaan dan traditionele brandstofauto’s moeten we ook gaan nadenken over het concept van opgeknapte auto’s met een tweede en zelfs een derde levenscyclus, waarmee we ook het duurzaamheidsthema in de auto-industrie ondersteunen.” Het gevolg hiervan is weer dat de eerste eigenaar van een EV of hybride de auto langer in bezit houdt dan voorheen de eigenaar van benzine- of dieselauto deed. Tot zover Deloitte.

BRANDSTOF

De eerste vijf maanden van dit jaar werden er in ons land 123.811 nieuwe personenauto’s geregistreerd. De cijfers zeggen genoeg over de richting waarin ons wagenpark beweegt. In de maanden januari tot en met mei werden er 2531 diesels geregistreerd tegen 3829 vorig jaar in diezelfde periode. Ook de benzineauto is op zijn retour, maar dat wordt meer dan gecompenseerd door hybrides (48.770 stuks) en batterij-elektrische auto’s (22.232 stuks). En zouden we ons nu neerleggen bij deze trend en niet verder kijken dan wat er in de auto-industrie gebeurt, dan geloven we op termijn in de volledige elektrificatie van ons wagenpark. Tot voor kort was dat ook wel zo. Omdat dit de wens is van de politiek hebben autofabrikanten massaal de batterij-elektrische auto (BEV) gepropageerd. De vraag is echter of dat echt gemeend is. Er lijkt namelijk een kantelpunt te komen in deze denkwijze. Ondanks alle tegenwerpingen lijkt het erop dat autofabrikanten op de lange termijn toch willen blijven inzetten op hybrides, maar dan wel met maximale beschikbaarheid van synthetische brandstoffen als voorwaarde. Nu begin mei Volkswagen-ceo Herbert Diess stelde dat de terugkeer van Porsche en Audi in de Formule 1 aanstaande is (2026), is dat volgens velen ook het begin van het veranderen van de battery only-strategie naar een hybride-synthetic fuels-strategie. Dan zal echter de politiek wel mee moeten bewegen, anders lukt het niet. Die kans is klein. Eventueel wel meebewegen betekent dan autovrije stadskernen, met daar omheen BEV’s only en daarbuiten weer ruimte voor hybrides. Als dat gaat gebeuren, komen de lijstjes er weer heel anders uit te zien.

Foto boven: ASM | 14062022 | Bron: RDC, bewerking redactie Aftersales Magazine

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1788 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.