Nieuw: Formulekiezer en Transitie Scan

Automotive Retail Support introduceert twee diensten voor merkbedrijven die hun dealerschap mogelijk gaan kwijtraken en/of overwegen om te beginnen met universele aftersalesactiviteiten. En die, al dan niet naast een Erkend Reparateurschap, verder willen gaan als merkonafhankelijk autobedrijf.

In ons land zo'n veertig garageformules actief.
Volgens Formulekiezer.nl kent ons land zo’n veertig actieve garageconcepten.
De Merkdealer Transitie Scan brengt in kaart wat het dealerbedrijf nodig heeft om het veranderingsproces naar merkonafhankelijk in beginsel succesvol te doorlopen. Zo wordt het werkgebied in kaart gebracht, met inbegrip van de aanwezige concurrentie en het marktpotentieel. Interne factoren betreffen de financiële uitgangspositie, werkplaatsuitrusting, informatievoorziening en de kennis, kunde en competenties. Voor verschillende elementen van de scan werkt Automotive Retail Support samen met specialisten als WESP en Deeltalent.

Wel / niet formule?

Omdat bij zo’n verandering vaak ook de vraag ‘wel of niet bij een formule (en welke dan?)’ aan bod komt – is er de website Formulekiezer.nl. Op basis van door een ondernemer gegeven antwoorden op een tiental vragen wordt – analoog aan de politieke stemwijzer – een shortlist gepresenteerd. Hierop worden de formules vermeld waarvan de kenmerken het meest overeenkomen met de antwoorden. Net zoals bij de stemwijzer wordt vermeld met welk percentage dat is. Senior adviseur Boudewijn Finson van Automotive Retail Support: “Een formule moet inhoudelijk een goede toevoeging zijn voor het bedrijf. En als ondernemer moet je een klik hebben met het concept en de mensen erachter. Het is belangrijk dat een ondernemer zelf met formules in gesprek gaat. Het kan zijn dat er geen goede match is en besluit zijn eigen ‘formule’ te ontwikkelen.”

Vervolgtraject

Als de (rand)voorwaarden voor een succesvolle transitie in beeld zijn gebracht, kan Automotive Retail Support de ondernemer in dat traject begeleiden. In beginsel is dat een programma voor de duur van 24 maanden, waarbij voor meerdere KPI’s een aantal milestones wordt gedefinieerd. De precieze invulling van dit programma is maatwerk, net als de begeleiding. Waar nodig kunnen vakspecialisten worden ingeschakeld.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †