Nieuwe BER nadert voltooiing

De Europese Commissie heeft op 9 juli het startsein gegeven voor een laatste openbare raadpleging, waarbij alle belanghebbenden worden uitgenodigd hun mening te geven over het voorliggende ontwerp van de herziene Verticale Groepsvrijstellingsverordening (GVA), ook wel de VBER genoemd en de herziene richtsnoeren inzake eventuele verticale beperkingen.

Belanghebbenden wordt verzocht uiterlijk 17 september 2021 hun opmerkingen over de twee ontwerpen in te dienen, want op 1 juni 2022 zal de nieuwe regelgeving van kracht worden.

Marktwerking

Er zal, zo lijkt het, veel worden overgelaten aan de marktpartijen. Er komt onder voorwaarden zeker ruimte voor een ander distributiemodel, waarbij de online activiteiten van fabrikanten versus retailers onder het vergrootglas van Brussel zullen komen.

Ook wil de Europese Commissie een betere bescherming van relatief kleinere retailers in het netwerk. De commissie zal zeker kijken naar verplichte investeringen die voor kleinere retailers/dealers minder makkelijk zijn te implementeren, dan wel terug te verdienen. Vanaf nu kunnen marktpartijen hun invloed aanwenden om de Brusselse voostellen naar hun wensen te masseren. Ze moeten daarbij wel haast maken, want 17 september is niet zo ver weg.

Wie de ambtelijke taal machtig is, leze hier de tekst van de verordening (in het Nederlands). Het bijna honderd pagina’s door de EC voorgestelde BER-document, in het Engels, leest u hier. Begin augustus zal Brussel ook een Nederlandse versie publiceren.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1798 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.