Onverwachte uitspraak verrast Volkswagen

Het Duitse hooggerechtshof heeft onverwacht gezorgd voor jurisprudentie in eigen land over de dieselaffaire. Die kwestie zorgt al sinds medio 2015 voor strijd tussen Volkswagen (en andere fabrikanten) en benadeelde klanten.

Afgelopen week deed het Bundes Gerichtshof (BGH) uitspraak in een geschil tussen een VW Tiguan-koper en zijn lokale dealer. De Duitse pers spreekt van een opmerkelijke, zelfs spectaculaire zaak, aangezien tegen dit oordeel geen hoger beroep meer mogelijk is.

Sjoemelsoftware

Kort nadat de klant in 2015 een Tiguan-diesel had gekocht bleek het voertuig voorzien van sjoemelsoftware. De koper wilde de auto daarom teruggeven of een nieuw, niet gemanipuleerd model krijgen. De lokale rechter stelde de eigenaar in het ongelijk, omdat er een update mogelijk was van de software en hardware. De klant nam daar geen genoegen mee en procedeerde tot aan de hoogste Duitse rechtsinstantie toe. Opmerkelijk is dat het BGH al ruim voor de officiële uitspraak de visie van de rechter communiceerde. Dat deed Volkswagen besluiten om via de dealer de klant zodanig financieel te compenseren, dat deze zijn rechtszaak op het laatste moment wilde intrekken. Daarmee zou de voertuigfabrikant (mogelijk veel kostbaardere) jurisprudentie voorkomen.

Opties

Maar het BGH deed toch uitspraak: de klant heeft recht op een nieuwe Tiguan. En wel de jongste versie, ook al is die voorzien van veel meer opties, nu de aangeschafte versie van 2015 niet meer leverbaar is. Een juridische dreun voor Wolfsburg, waar Duitslands grootste krant, de Süddeutsche Zeitung, nog een schepje bovenop deed. De krant riep afgelopen zaterdag mensen op, als ze denken een vergelijkbare zaak te hebben, om op basis van de BGH-uitspraak ook naar de dealer te stappen. Fijntjes adviseerde de krant snel in actie te komen, want de claims ten aanzien van sjoemelsoftware verjaren binnenkort al.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1683 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen