Open brief Clepa en Cecra om CO2-doelstellingen

De koepelorganisaties Clepa van automotive toeleveranciers en Cecra (dealers en reparateurs) hebben de Europese regeringen in een open brief gewaarschuwd voor de gevolgen van de ban op de verbrandingsmotor in nieuwe auto’s per 2035. “Deze beslissing staat niet in verhouding tot de industriële, sociale en geopolitieke realiteit waarin we leven”.

De open brief is een reactie op het besluit van het Europese parlement, dat op 8 juni stemde voor een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035. Clepa en Cecra zeggen zich te willen conformeren aan de akkoorden van Parijs en steunen de doelstelling van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn, inclusief de mobiliteit, maar wijzen op de gevolgen van een overhaaste elektrificatie van het nieuwe wagenpark.

Bezwaren

Ten eerste stelt die elektrificatie de auto-industrie voor enorme uitdagingen, die bovendien gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. Het besluit doet ook geen recht aan de verschillen tussen Europese landen in termen van geografie en bevolkingsdichtheid; er dreigen tekorten aan grondstoffen voor de productie van elektrische voertuigen en de maatregel heeft geen effect op de uitstoot van de 250 miljoen voertuigen op de weg die nog een verbrandingsmotor hebben.

Alternatieven

Clepa en Cecra pleiten er daarom voor dat gekeken wordt naar andere oplossingen, waarbij onder meer ook de bijdrage die duurzame, hernieuwbare brandstoffen kunnen leveren aan een klimaatneutrale toekomst. Die heeft immers ook effect op het bestaande wagenpark en niet alleen op nieuwe auto’s. Daarnaast zouden lage-emissietechnologieën een kans moeten krijgen tot tenminste 2039.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3497 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.