ASN Experience Center Almere

Schadeketen ASN heeft drie zogeheten Experience Centers die voor de franchise-organisatie nieuwe reparatietechnieken, bedrijfsprocessen, gereedschappen en werkplaatsapparatuur uitproberen. Directeur Paul Vuijst van ASN Autoschade Almere deelt met ons enkele eerste resultaten.

Behalve de ASN-vestiging in Almere (twintig fte’s en ruim drieduizend te herstellen auto’s per jaar) fungeren ook ASN Autoschade Schonewille in Deurne en ASN Autoschade Vermaire in Haarlem als Experience Center, een soort proeftuin voor de hele ASN-franchiseorganisatie. Aan de hand van de bij deze drie schadebedrijven opgedane kennis en ervaringen worden ASN-vestigingen uit de keten geadviseerd bij onder andere het nemen van beslissingen over mogelijke investeringen. Ook wordt onderzocht hoe bestaande methodieken veiliger, efficiënter en sneller kunnen worden uitgevoerd. Uiteindelijk moet een en ander resulteren in kwalitatief hoogwaardig schadeherstel voor alle vestigingen van de keten.

Covid-19

Voordat Paul Vuijst uitweidt over zijn Experience Center, vragen we hem naar de invloed van Covid-19 op zijn bedrijf. “Er ligt duidelijk een grote druk op het werkaanbod. De maanden april en mei, en de periode na de tweede lockdown in oktober was dat goed te merken. De werkvoorraad droogde snel op. Nu overheden en ondernemingen nog steeds het thuiswerken omarmen, zien we het effect van een lagere verkeersintensiteit terug in onze werkplaats. Dat is een landelijk gegeven, overigens. Die trend van minder en op andere tijden gereden kilometers laat ook zien hoe groot je afhankelijkheid is van de gestuurde schadestroom. Is die afhankelijkheid te groot, dan zul je aan je klantenmix moeten werken. Wat dat betreft zitten we in een spagaat. In een actueel dalende markt moeten we investeren in het repareren van complexere auto’s, investeringen die we nog niet altijd kunnen doorberekenen in onze tarieven en wat nog eens benadrukt wordt in de recente position paper van Schadegarant.”

Barbie van der Neut houdt alle processen in de gaten en stuurt het digitale planproces aan.
Directeur Paul Vuijst zag door het inzetten van het Moonwalk mengsysteem de efficiency sterk verbeteren.
Al bij een relatief kleine schade is het kalibreren van ADAS een must geworden.

Moonwalk

Bij ASN Autoschade Almere wordt niet alleen geïnvesteerd in motordiagnosesystemen (“Wij hebben Bosch en WoW in huis.”), maar ook in kennis en vaardigheden van de medewerkers. “De toegang tot voertuigdata vereist ook kennis en de juiste apparatuur als je onderdelen moet inleren bijvoorbeeld. De toename van ADAS in de moderne auto leidt ertoe dat je al bij een relatief lichte (bumper)schade moet gaan uitlijnen en de ADAS moet kalibreren. Uitlijnapparatuur van Hofmann en ADAS-kalibratie van Mahle staan bij ons paraat om dergelijke klussen te klaren.

Daarbij wordt een enorme bijdrage aan de efficiency geleverd door het Moonwalk mengsysteem van PPG, ook geen goedkoop apparaat. Het gaat om gepatenteerde technologie van PPG die tijdens het mengproces zorgt voor een miniem verlies aan lak door een accurate, computergestuurde weegschaal die tot twee cijfers achter de komma nauwkeurig is. De eenvoudig te bedienen mengmachine, die na het invoeren van de data geheel automatisch het mengproces in gang zet en controleert, reduceert niet alleen het materiaalafval, maar genereert ook nog eens meer productieve arbeidstijd. Recentelijk is een software- en systeemupdate uitgevoerd, waardoor de Moonwalk nu ook zelfstandig en continu de lakvoorraad controleert en een besteladvies geeft.”

Voorbeelden

Hoewel de Experience Centers nog maar kort operationeel zijn, kan Paul Vuijst al diverse resultaten melden. De kennismaking met een nieuw systeem kan er bijvoorbeeld ook toe leiden dat een bepaalde investering niet wordt gedaan. “Algemeen wordt aangenomen dat het spuiten met stikstof (nitro) een efficiency-voordeel met zich meebrengt. Met name materiaalverlies zou sterk worden beperkt. Echter, in combinatie met het Moonwalk mengsysteem blijkt de meerwaarde van het nitro-spuiten in de praktijk miniem. Dat gaan we dus niet oppakken. Wat wel positief werkt, is ozon-interieurreiniging. Nieuwe innovatieve apparatuur zorgt ervoor dat een auto na schadeherstel in korte tijd zonder nare geurtjes bij de klant kan worden afgeleverd. Ook blijkt in de praktijk dat het verstandig is om over te stappen van luchtgedreven handapparatuur, met name schuurmachines, naar elektrische varianten. Werkplaatsmedewerkers vinden dat prettiger werken en ze leveren minder geluidsoverlast op. Besparen op verlichting is een open deur, dus zien we nu overal de overstap naar zuiniger ledverlichting, een verstandige beslissing. En werken met een digitaal plansysteem is ook zo’n ogenschijnlijk simpele innovatie, maar wel één die snel efficiencyvoordeel oplevert. Je moet er wel mee willen werken en er vooraf tijd in stoppen.”

De eerste Experience Centers bewijzen dus nu al hun nut voor de ASN-keten. Op dit moment staat voor Paul Vuijst het nader analyseren van het drogingsproces op de rol. “Uit berekeningen blijkt dat een overstap van gas naar elektra niet alleen beter is voor het milieu, maar wat betreft de energiekosten ook voor je portemonnee. Dat gaan we nader analyseren.”

De noodzaak van Experience Centers

Aanleiding voor het opzetten van de Experience Centers waren voor ASN de toenemende toepassingen van technologische innovaties in moderne auto’s, die leiden tot een toenemende complexiteit van het schadeherstelproces. De experimenten in de drie Experience Centers moeten kennis en ervaring opleveren om deze auto’s ook in de toekomst goed, efficiënt en volgens de OEM-normen te kunnen herstellen. Paul Vuijst: “Dat is belangrijk, omdat kwalitatief hoogstaand schadeherstel niet alleen vanuit je vakmanschap een must is, maar gezien de complexiteit van de auto ook vereist is als je op je aansprakelijkheid wordt aangesproken na een uitgevoerde reparatie. Daarbij gaat het onder andere om de ADAS-functionaliteiten en de kalibratie van deze systemen.”

Naast hun functie als proeftuin verzorgen de Experience Centers ook opleidingen om de opgedane kennis en ervaringen te delen met medewerkers van alle ASN-vestigingen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1589 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *