Duurzame werkplaatsinrichting

Bij de inrichting van de werkplaats van het universele autobedrijf Paul’s Garage en vooral in het nabij gelegen A.A.S. Autoschade Centrum Hilversum heeft ondernemer Hugo Lijding verschillende maatregelen getroffen op het gebied van duurzaamheid. “Duurzaamheid moet je inbedden in je organisatie; het moet geen losse kreet zijn.”

Het eerste wat opvalt in de werkplaats van het A.A.S. Autoschade Centrum Hilversum (ACH) zijn de lichtbakken met led-lampen, waarmee ACH grofweg twee derde bespaart op de kosten voor verlichting. “Dat is ten opzichte van de oude situatie met hoogfrequent tl-licht, dat op zich al zuiniger is dan het gewone tl-licht.”

Hugo Lijding: “In het schadeherstelbedrijf hebben we alle cabines vervangen en veranderd, waar we met luchtdrogende lakken gaan werken. Dan kunnen we aansluiten bij de pilot voor Bewust Groen Schadeherstel vanuit A.A.S.”

De led-lampen zijn een van de maatregelen in het kader van de vergroening waarmee Hugo Lijding in 2018 bij al zijn bedrijven is begonnen. “We zijn met veertien bedrijven verenigd in een soort collectief, dat in zijn stroom voorziet door 520 zonnepanelen die op het dak van een centraal gelegen gebouw zijn geplaatst. Het terrein is van ons gezamenlijk en wij exploiteren dat gezamenlijk. Primair gebruiken we de zonne-energie zelf, omdat we van onze elektriciteitsrekening af wilden, maar als bedrijven in de buurt van ons willen afnemen, kan dat. We wekken zo’n 1,5 megawatt per jaar op. Dat betekent dat we met zijn allen elektraneutraal zijn. We hebben ook een heel actieve ondernemersvereniging in Hilversum. In dat collectief van veertien bedrijven draaien we mee in het project ‘Het grootste zonnedak van Hilversum’. Daarmee willen we uitbreiden naar nog veel meer bedrijven. Er is een enorme overcapaciteit aan platte daken van fabriekshalen waar we zonnepanelen kunnen plaatsen, waarmee we niet alleen bedrijven, maar ook huishoudens in Hilversum van energie kunnen voorzien.”

“Verder hebben we in het schadeherstelbedrijf alle cabines vervangen en veranderd. Nieuwe spuitcabines en nieuwe afzuigcabines betekent ook: nieuwe motoren. We hebben nog één oude spuitcabine, waarvan we op termijn ook de motoren gaan vervangen. We zijn nu ook nagenoeg van het gas af. Eén traditionele cabine stookt nog op gas. De bedoeling is dat we ook daar nog voor de zomer met luchtdrogende lakken gaan werken. Dan kunnen we aansluiten bij de pilot voor Bewust Groen Schadeherstel vanuit A.A.S, ook zo’n mooi voorbeeld van een collectieve actie, waarbij we groeien naar een duurzame variant van schadeherstel.”

Een collectief van veertien bedrijven gebruikt zonne-energie die wordt opgewekt door 520 zonnepanelen op het dak van een centraal gelegen gebouw.
Hugo Lijding: “In het begin van Covid hadden we veel auto’s stilstaan. Die hebben we toen uitgeleend aan de zogenoemde zorgtoppers. Dat hoort bij je business as usual, als onderdeel van je bedrijfsvoering.”

Elektrificatie

Ook het gebruik van perslucht is drastisch teruggedrongen. “We hebben nog wel een compressor voor afzuiging, aansturing en de spuitpistolen in de cabine, maar alle schuur- en schroefmiddelen zijn al over naar elektrisch. Ook dat is bewust om redenen van vergroening gedaan. Die elektrificatie trekken we ook verder door naar het vervangend vervoer: 4 van de 26 leenauto’s zijn al elektrisch en de andere 22 zullen volgen, elektrisch of hybride. We hebben zeven laadpalen neergezet. Particulieren stimuleren we om met de fiets terug naar huis te gaan. Daar hebben we vier leenfietsen voor beschikbaar. En vanaf mei belonen we vanuit A.A.S. iedere klant die bewust kiest voor de leenfiets met een donatie richting Kika. Alle beetjes helpen!”


‘Laat zien wat je doet, zorg dat je de boel op orde hebt.’


Duurzaamheid is mooi, maar het moet ook een verdienmodel zijn, vindt Hugo Lijding. “Ik ben ondernemer, dus het moet ergens ook geld opleveren. Het is hartstikke fijn dat we zonnepanelen op het dak hebben, maar als het alleen maar geld kost, heb je er niks aan. Nu worden we natuurlijk geholpen door de hoge energiekosten, maar zelfs als die niet zo hoog zouden zijn, was de investering nog altijd rendabel. We hadden met die veertien bedrijven veertien aansluitingen op het net; nu nog maar één. Dat betekent toch wel een flinke besparing op wat we eerst verbruikten. Ook hebben we met veertien bedrijven nog maar één keer administratie, netbeheerkosten, transportkosten. Wat we teveel opwekken op zonnige dagen, leveren we terug aan het net, wat leidt tot een positief rendement. Dat is het verdienmodel.”

Nu brengt elektriciteit die terug wordt geleverd niet hetzelfde op als wat het kost wanneer je het verbruikt. Ook daar heeft Hugo Lijding een mogelijke oplossing voor. “We zijn in gesprek met een bedrijf in Arnhem. Daar heeft een Hilversumse ondernemer een complex neergezet dat geheel energieneutraal draait met een laadstation voor vrachtwagens. Wij gaan binnenkort in Arnhem kijken of wij hier in Hilversum ook een of twee van die batterijen kunnen neerzetten, zodat we onze eigen energie kunnen opslaan en helemaal ons eigen netwerk hebben.”

“Ik zou ook nog graag een paar kleine turbines erbij hebben. Die kunnen op het dak. In de winter heb je minder zon en meer wind. Daarmee kun je nog meer rendement halen. Er draait nu een pilot met die turbines in de jachthaven van Loosdrecht. De resultaten zijn veelbelovend. Ook vanuit A.A.S. worden diverse projecten geactiveerd met een duurzaam karakter. Zo start A.A.S. met een CO2-reductieprogramma voor het gehele netwerk. Uiteraard sluiten wij hier in Hilversum aan bij dit collectief.”

Werkplaatsindeling

Een grootschalig duurzaamheidsoffensief kan niet slagen zonder de medewerking van de werknemers. Hugo Lijding heeft hen dan ook actief bij de verbouwing van het schadeherstelbedrijf betrokken. “Ik ben geen ondernemer die zelf dingen erdoor duwt. Ik probeer veranderingen samen met de medewerkers voor elkaar te krijgen. Voor de indeling van de schadeherstelwerkplaats heb ik acht platen opgehangen waarop het personeel zelf de voor hen meest geschikte indeling van de werkplaats kon intekenen. Natuurlijk staat er dan op de eerste: ‘Wie dit leest, is gek’, maar op de tweede stonden al wat lijntjes en stippen. Op de derde hadden we al diverse kleurschakeringen voor verschillende activiteiten. Uiteindelijk hebben we het bedrijf 180 graden gespiegeld ten opzichte van wat ikzelf in gedachten had. We hebben nu een dagherstelcabine voor kleine klussen, snelle doorgangen precies aan de andere kant, omdat de routing door het bedrijf volgens het personeel dan logischer zou zijn. De compressor hebben we hoog achterin gezet, zodat die de lucht kan voorverwarmen voordat we hem door het pand heen jagen. We hebben gekozen voor andere typen motoren voor de afzuiginstallatie. Het zijn er meer, maar met een lager vermogen en dus een lager energieverbruik. En op de kopse kant van het pand zit een speciaal rooster met lamellen die kunnen kantelen. Dat creëert een ideale luchtcirculatie door het pand, zodat we niet teveel hoeven te verwarmen en we niet te veel lucht hoeven aan te zuigen, maar toch genoeg hebben om de afzuiging te kunnen controleren. Dat wordt allemaal elektronisch geregeld. Het is een heel geavanceerd systeem, dat we samen met CWN hebben opgezet. Het heeft wel wat hoofdbrekens gekost, maar het staat er!”

Autobedrijf

Loopt het schadeherstelbedrijf voorop in de vergroening, ook het universele autobedrijf Paul’s Garage heeft al de nodige maatregelen getroffen. Hugo Lijding: “We hebben al elektrische leenauto’s, laadpalen, led-verlichting komt eraan en de hele infrastructuur van de zonnepanelen is rondom Paul’s Garage gebouwd. We hebben daar al geen gas meer nodig, behalve voor de cv. Ik zou daar heel graag naar inductie willen: alleen de persoon en zijn directe omgeving verwarmen en niet de hele werkplaats. Ook daar zijn al voorbeelden van. En wat ik heel belangrijk vindt: samenwerken met je buren. Leer van andere ondernemers. Waarom zou je alleen zonnepanelen aanschaffen als je het ook collectief kan doen? Verder wil ik daar graag naar een geïntegreerd systeem voor alle equipment. In schadeherstel is alles al gekoppeld, want voor het dossier heb je alle informatie nodig, zoals we dat binnen de keten A.A.S. voorstaan in het Aantoonbaar Veilig Herstel-programma: de monteur met de juiste certificaten op de juiste plek aan het juiste voertuig met de juiste kennis, het juiste gereedschap en de juiste goedgekeurde middelen. De huidige garagewereld is nog niet zo ver. Toch denk ik dat je een heleboel dingen al op kunt zetten. Wij werken bijvoorbeeld met het werkplaatssysteem Carsys. Waarom kunnen we daarin niet een filter aanbrengen waarin kleine gebreken genoteerd staan? Waarom hangen we daar niet de resultaten van de uitlijnbank of de remmentestbank aan? Al die informatie wil je in een dossier hebben. Je kunt de klant informeren over wat er moet gebeuren en dat aantoonbaar maken. Je kunt ook een filmpje maken als je een gebrek constateert en dat aan de klant sturen met de mededeling dat je hem daar binnenkort over belt. En laat dat ook direct doen door de monteur die aan de auto werkt. Dat is voor ons de contactpersoon met de klant. Dat vraagt iets van de monteurs en van de opzet van je bedrijf. Het mooiste is als je dat kunt ondersteunen met social media. Dealers zijn daar al wat verder in, maar wij als Bosch Car Service zouden dat ook moeten kunnen. Het is goed als het universele autobedrijf ook daar in meegaat. Er is nog zoveel te bereiken.”

Foto boven: De werkplaats van Autoschade Centrum Hilversum, met energiebesparende led-lampen als onderdeel van het vergroeningsprogramma dat ondernemer Hugo Lijding in 2018 is gestart.

Hugo Lijding
Het bedrijvenportfolio van Hugo Lijding omvat behalve het universele autobedrijf Paul’s Garage – tevens Bosch Car Service – het A.A.S. Autoschade Centrum Hilversum, een garage voor scooters en motoren, en Qooder Centrum het Gooi, een garage voor drie- en vierwielige motoren.
In 2004 verzelfstandigde Hugo Lijding het schadeherstelbedrijf van de Hilversumse Opel-dealer en startte hij Autoschade Centrum Hilversum. Hij sloot dit al vrij snel aan bij de coöperatie A.A.S., waar hij sinds 2019 tevens bestuurslid van is.
In 2016 werd Hugo Lijding eigenaar van Bosch Car Service Paul’s Garage toen Paul Dekker opvolging zocht voor zijn bedrijf. Daarnaast heeft Hugo Lijding sinds 2021 namens de ketenbedrijven zitting in het algemeen bestuur van brancheorganisatie Focwa.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3497 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.