Eckhardt: schadeherstel hoort bij Bovag

“Schadeherstel hoort bij Bovag. In deze tijd, waarin rendement cruciaal is, hebben schadeherstelbedrijven een sterke brancheorganisatie nodig.” Met die woorden opende Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt het tweede Bovag Schadeseminar, waar gisteren ruim honderd schadeherstellers en geïnteresseerden uit de branche op afkwamen.

Tijdens de bijeenkomst werd onder meer bekendgemaakt dat Innovam en VOC opleidingen voor Bovag Schadeherstel gaan verzorgen. Daarnaast gaven Innovan, het Britse onderzoeksinstituut Thatcham en Toine Beljaars, voorzitter Bovag Schadebedrijven hun visie op de toekomst. Er zijn nu bijna 180 schadebedrijven aangesloten bij Bovag. Het gaat veelal om dealergelieerde schadebedrijven. Voorzitter Eckhardt noemde een aantal trends die belangrijk zijn voor de toekomst van het schadebedrijf. Zoals de vraag naar kwalitatief hoogwaardig schadeherstel. Nu auto’s complexer worden qua toegepaste technologie en materialengebruik, ligt bij schadeherstellers een grote verantwoordelijkheid om een voertuig weer veilig op de weg te brengen. Maar er is een grote druk op de marges, de schadevolumes dalen en de markt vraagt om merk-erkend schadeherstel. ”In dat speelveld, dat bovendien aan de nodige veranderingen bloot staat, heeft het schadebedrijf een sterke backbone nodig. En dat wil Bovag zijn”, aldus Eckhardt.

Augmented reality

Innovam gaf tijdens het seminar zijn toekomstvisie op training. Een toekomst die nabijer is dan menigeen denkt, zei manager Bernd-Jan de Rooij. “Over een jaar of twee krijgt training een heel andere invulling. Augmented reality (met behulp van een tablet plus app) gaat een grote rol spelen bij het trainen on the job. En vooral het on the job geven van reparatieadviezen.” Volgens De Rooij gaat het bij het trainen 2.0 vooral om de directe toegang tot informatie wanneer die nodig is – op de werkplek, wel te verstaan. Een nog te nemen drempel voor een brede uitrol van het augmented reality concept, zijn de kosten. Een individueel schadebedrijf kan deze niet opbrengen. “Samenwerking met autofabrikanten, dealergroepen en de brancheorganisatie is een must. De voordelen zijn echter groot.”

Veiligheid

Thatcham – dat ook de Britse NCAP-testen uitvoert – investeert vele miljoen in het testen van nieuwe en gerepareerde auto’s. Matthew Wright (zie foto), senior commercial manager van Thatcham, leidde de zaal door een aantal trends. De twee belangrijkste: technologie en marktwerking. “Het accent ligt op het milieu – lichtere materialen – en de rijveiligheid. Dat laatste betekent dat de maatschappij nog meer veiligheidsvoorzieningen eist. Er zal in de auto van morgen een scala aan ADAS (adaptive driver assistance systems) voorzieningen worden ingebouwd. Dat zal ook noodzakelijk zijn om aan de nieuwe NCAP-eisen te gaan voldoen.” Met name het noodremsysteem AEB (autonomous emergency braking) zal volgens Thatcham het aantal aanrijdingen gaan verlagen. Had drie jaar geleden vijf procent van de nieuwe auto’s zo’n AEB, nu is dat al 27 procent – en in 2020 zal 58 procent van de nieuw verkochte auto’s erover beschikken. “Behalve dat aanrijdingen worden voorkomen, zal ook de impactsnelheid lager worden. Dit zal met name het aantal total loss gevallen sterk doen afnemen. Auto’s worden auto’s weer repareerbaar.” Wel wijst Wright op de hedendaagse trend van dure onderdelen (intelligente koplampen, radarsystemen) en de mix van materialen. Zij maken schadeherstel complex en dus ook kostbaar. “Hier zal de auto-industrie stappen moeten zetten.”

Margedruk

Toine Beljaars, voorzitter Bovag Schadebedrijven, zei op het seminar dat er een einde moet komen aan de margedruk waarmee schadeherstellers nog steeds worden geconfronteerd. “Het is absoluut noodzakelijk dat het cascodeel van de autoverzekeringspremie flink omhoog gaat. De consument moet betalen voor kwalitatief hoogwaardig schadeherstel. Daarnaast zal differentiatie op basis van de repareerbaarheid zichtbaar moeten worden in de premies. We pleiten bij Bovag voor een verhoging van de premies. Die dan ten goede moet komen aan de schadesector.” Waarop een verzekeraar in de zaal droogjes opmerkte benieuwd te zijn wat Bovemij gaat doen. Of zal uiteindelijk de markt – concurrentie tussen verzekeraars – bepalend blijven? Wordt vervolgd.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1798 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen