Focwa mede-ondertekenaar ADAS-convenant

Focwa is een van de 42 organisaties die vandaag in aanwezigheid van minister Cora van Nieuwenhuizen het ADAS-convenant hebben ondertekend. Doel is om het veilige gebruik van Advanced Driver Assistance Systems in drie jaar te verhogen met minimaal twintig procent.

Uit recent onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat ADAS, gemiddeld gezien over de verschillende typen, bij grofweg de helft van de Nederlandse automobilisten onbekend is. Sinds 2015 is aanwezigheid van ADAS in het Nederlandse wagenpark licht gestegen. Bestuurders lijken echter niet goed op de hoogte van de aanwezigheid, werking of het juiste gebruik in de eigen auto.

Equipment

Rijhulpsystemen hebben volgens Femke Teeling, directeur Focwa, een wezenlijke invloed op schadeherstel. Effecten zijn er onder meer in de vorm van hoger geschoolde werkzaamheden, equipment en opleidingsinvesteringen en de toename van de technische verantwoordelijkheid van schadeherstelbedrijven. “Er bestaat vaak onduidelijkheid over de kwaliteitsborging bij schadeherstel in combinatie met ADAS. Dat heeft enerzijds te maken met een gebrek aan begripsvorming en kennis van deze systemen. Anderzijds bestaat er wel transparantie over welke systemen in welke voertuigen zitten, maar deze zijn niet uniform vastgelegd buiten de fabrikant om. Ten slotte zijn er verschillende manieren voor het kalibreren. Daardoor zijn investeringen voor schadeherstelbedrijven moeilijk in te schatten.”

Mix

Het convenant is ondertekend door een mix van overheden, opleidingsinstellingen en dataproviders. Onder hen Achmea, Carglass, Bovag, Hella Benelux, IVA Driebergen, Pilkington, VWE, Vereniging Zakelijke Rijders, VNA, VOC en The Plan B Company. Stuk voor stuk hebben ze hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Van Nieuwenhuizen voegde de daad bij het woord met de lancering van ‘Slimonderweg.nl’. Binnen deze online community delen weggebruikers een podium waar ze elkaar informeren over de kansen en de risico’s van slimme mobiliteit, zoals rijhulpsystemen

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †