Hersteller hoeft geen tool cosmetische schade

Bij schadeherstellers bestaat vooralsnog geen behoefte aan online systemen voor het calculeren van cosmetische schade. Dat stelt Schadegarant op grond van een pilot in de afgelopen maanden, gehouden bij 25 aangesloten herstelbedrijven.

De deelnemers aan de pilot waren ongebonden dan wel gelieerd aan verschillende partijen, zoals schadeketens en dealerholdings. Gezamenlijk testten zij bijna zeshonderd calculaties met één van de tools, ontwikkeld door Control Expert, CTA Consulting en Solera. De vier tools kunnen worden gesplitst in gedetailleerde calculatieoplossingen en voorspelmodellen, met ieder hun eigen voor- en nadelen.

Cosmetische schade

De proefopstelling moest antwoord geven op drie centrale vragen:
  • aan welke voorwaarden moeten nieuwe alternatieve calculatietools te voldoen?
  • is er behoefte aan alternatieve calculatietools? En wat is dan de efficiencyverbetering die ermee bereikt wordt?
  • Wat is de impact van cosmetische calculatietools?
Een van de bevindingen is dat calculatietools weliswaar zorgen voor vereenvoudigde invoer en meer snelheid ten opzichte van de huidige situatie, maar ook om procesveranderingen bij de gebruikers. Verder geldt voor alle geteste tools dat in het gehele eXchange-proces, maar ook verder in de keten, (verstrekkende) aanpassingen gedaan moeten worden om ze (technisch) in het schade-afhandelingsproces te integreren.

Enthousiasme

Schadegarant concludeert dat de autoschadeherstelmarkt in Nederland “al sinds jaar en dag werkt met een gedegen calculatiemodel, dat voor ervaren gebruikers relatief eenvoudig is. Ondanks het enthousiasme over het initiatief van Schadegarant en de kennismaking met de vier alternatieve oplossingen, zijn er (nog) geen aanwijzingen dat schadeherstelbedrijven, of de schadeketens en dealers waaraan zij gelieerd zijn, direct verder zouden willen met de geteste oplossingen.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †