Ruud Spuijbroek voorzitter Stiba

Tijdens de jaarvergadering van Stiba, de branchevereniging van autodemontagebedrijven, is Ruud Spuijbroek gekozen tot voorzitter. Spuijbroek was jarenlang het gezicht van Vaco, de brancheorganisatie van de bandenbranche.

Spuijbroek zal zich ervoor inzetten om Stiba een strategisch onderdeel te laten zijn van de circulaire en duurzame economie. Het accent ligt daarbij op milieuverantwoord demonteren van autowrakken. Het professionaliseren van de groene onderdelenstroom is een andere speerpunt van zijn beleid.

Veranderingen

De Stiba-leden hebben hun vak de afgelopen jaren grote veranderingen zien doormaken. Het slopersbedrijf werd geüpgraded tot autodemontagebedrijf, de onderdelenverkoper duurzame distributeur van groene onderdelen. Zelfs MVO staat inmiddels hoog op de agenda binnen de demontagebranche. Nu worden ook deze bedrijven onderdeel van de digitale maatschappij. Met name de regelgeving daaromtrent maakt de dagelijkse bedrijfsvoering complex. Dolf Teuwen van de stichting Erkend Duurzaam en Jeroen Mol van OK Comply gaven tijdens hun presentaties aan hoe de regels goed voor je kunnen uitpakken. Ook belichtten zij hoe je ze het beste digitaal in je bedrijf kunt implementeren. Dat dit niet altijd even eenvoudig is, bleek wel uit de discussie met de zaal. Toch is het pure noodzaak.

Onderdelenverkoop

Elk demontagebedrijf zit met gedemonteerde onderdelen die minder vaak of zelfs helemaal niet verkocht worden. Frank Bouman van Jifeline hield de zaal voor hoe je door een kleine investering in apparatuur en de ondersteuning van Jifeline dergelijke onderdelen nu wel kunt verkopen. Zo moeten bepaalde elektronische delen worden ingelezen. Dat is voor de koper niet altijd makkelijk of zelfs onmogelijk. Jifeline kan hier van toegevoegde waarde zijn.

Schaalvergroting

Ten slotte schetste Johan van der Hoeven, directeur van onderdelendistributeur Fource, hoe de afgelopen jaren de onderdelendistributie is veranderd. Door voorwaartse integratie en schaalvergroting is het aantal grossiersvestigingen gedaald naar 325. Van der Hoeven voorziet dat de komende vijf jaar nog een verdere afname zal plaatsvinden. Wellicht tot ruim onder de 300. Uiteraard kunnen die grossiers, mede door vragen uit de markt, een partner zijn van de autodemontagebedrijven.    

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1589 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Avatar