“Beeld dat aantal schades hard daalt, is onjuist”

Tot voor kort ontbrak het de schadeherstelbranche aan een goed zicht op de veranderingen waaraan de branche blootstaat en de mate waarin zij van invloed zijn. De Branchemonitor Schadesector 2018-2030 doet na uitgebreid onderzoek een prognose hoe de branche zich de komende twaalf jaar zal ontwikkelen. Die pakt heel anders uit dan veelal wordt gedacht.

Het lijvige rapport, een coproductie van Automotive Insiders en Oude Essink Business-Advies, in samenwerking met Solera, gaat in op de vele ontwikkelingen die van invloed zijn op de schadeherstelbranche. Daarvoor maakt het rapport gebruik van Nederlandse data. Zo houdt het rekening met demografische ontwikkelingen, de groei van het wagenpark, groei dan wel afname in schadevolume, schadefrequentie en schadebedrag, en kijkt het naar specifiek technische ontwikkelingen. Een integrale aanpak, dus.

ADAS

Zonder inhoudelijk al te veel prijs te willen geven noemt Leo Oude Essink het voorbeeld van de komst van advanced driver assistance systems, ADAS. “Het blijkt dat de komst van allerlei rijhulpsystemen nog niet direct zorgt voor een verlaging van de schadefrequentie. De mens-machine interface blijkt daarin een belangrijke remmende factor te zijn. Doordat de auto steeds meer functies van de mens overneemt, wordt die mens minder alert.” “Bovendien zijn er heel wat mensen die niet weten dat hun auto met dergelijke systemen is uitgerust. Of ze kunnen er niet mee omgaan. Of ze zijn niet tevreden met hoe een bepaald systeem werkt en zetten het uit. Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat de aanwezigheid van parkeerhulpsystemen juist leidt tot een toename van het aantal parkeerschades. Sowieso is het verrassende uit ons onderzoek dat de beeldvorming dat het aantal schades heel snel minder wordt helemaal niet juist is. 2018 is tot nu toe voor de schadeherstelbranche zelfs een uitstekend jaar. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat beeld de komende jaren anders zal zijn, iets waar uiteraard de autoverzekeraars minder blij mee zijn.”

Lange termijn

Een van de redenen waarom het allemaal niet zo snel gaat, is het feit dat het wagenpark maar heel langzaam van samenstelling verandert. “Een auto gaat tegenwoordig een jaar of twintig mee. Het duurt dus twintig jaar voordat een wagenpark zich geheel vernieuwd heeft. Per jaar is er een instroom van 5 procent nieuwe auto’s. Dus de aanname dat de introductie van bijvoorbeeld lane assist op de korte termijn al grote gevolgen heeft, is onjuist.”

Prognose

De schadeherstelbranche mag zich gelukkig prijzen dat er eindelijk een goed onderbouwde prognose verschijnt over de ontwikkelingen in de branche. “Dat is ook waarom we dit rapport hebben opgesteld. De hele branche is aan het investeren, doet overnames, c.q. verkoopt het bedrijf, zijn hun netwerk aan het uitbreiden etc., maar niemand beschikte over betrouwbare gegevens. We willen de branche ondersteunen met een op feiten en cijfers gebaseerde prognose hoe de branche zich zal ontwikkelen, in eerste instantie in de komende twaalf jaar. Daarbij zullen we jaarlijks de prognoses aanpassen aan de laatste actuele cijfers.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters