Specialisme als schakel in de schadeketen

André Bleyenberg van Autoschade Bleyenberg in het Noord-Brabantse Hapert gaat rechtsaf als anderen linksaf slaan. Hij gaat het liefst zijn eigen gang en is daarom ook niet aangesloten bij één van de schadeketens. Hij ziet Autoschade Bleyenberg als een concept op zich en positioneert zich daarmee als een specifieke schakel in de schadeherstelketen, zeker ook als partner van collega-schadeherstellers.

Autoschade Bleyenberg profileert zich als specialist in het herstel van complexe schades. “Met het accent op het chassis en de carrosserie”, voegt André Bleyenberg daaraan toe. “De groeiende diversiteit aan materialen en verbindingstechnieken zijn voor ons gesneden koek. Natuurlijk zijn we heel goed in staat om een schade compleet af te handelen, en dat doen we dan ook, maar meer nog willen we ons naar collega-schadeherstellers toe opstellen als een strategische  partner ten aanzien van complexe schades. Vaak zijn die ook tijdrovend en dan helpt het de collega om een marktconforme aanbieding te maken als hij bereid is om een bepaalde mate van expertise in huis te halen.”

Investeringen

De reden dat André Bleyenberg voor zijn bedrijf voor deze positionering heeft gekozen is de onder druk staande schadeherstelsector. “Auto’s worden complexer, niet alleen qua elektronische systemen en bijvoorbeeld ADAS, maar juist ook ten aanzien van een mix aan toegepaste materialen en verbindingstechnieken. Wil je alles goed kunnen doen, dan zul je veel moeten investeren: in equipment, in de juiste mensen en in training. Voor veel collega’s in de branche blijkt dat best een uitdaging, zeker met het veranderende werkaanbod. Wij kunnen in dat geval uitkomst bieden.”  

ADAS is dan niet eens zo’n heel grote investering. Toch heb je ervoor gekozen om dat niet zelf te doen, al moet je een auto wel gekalibreerd kunnen afleveren. “Zeker. Daarom hebben wij besloten om op onze beurt weer samen te werken met een partner die daar niet alleen in geïnvesteerd heeft, maar daar ook nog eens erg goed in is. Dat vergroot onze werkplaatsefficiency, omdat het minder beslag legt op onze medewerkers. Die keuze zette ons ook aan het denken over onze positie in de schadeketen. Als wij niet alles zelf willen doen, geldt dat wellicht ook voor anderen.” 

En dat blijkt te werken? “Vooral als het gaat om investeringen in het herstellen van complexe schades merk ik dat niet alle schadeherstellers de competenties zelf in huis hebben, of bereid zijn de benodigde investeringen te doen. Sommige collega’s verkopen zelfs nee aan een klant met een complexe schade. Dat is natuurlijk de dood in de pot! Voor die collega’s zijn wij die extra schakel, zodat ze het werk wel aan kunnen nemen. Door ons specialisme te omarmen en in plaats van zelf te investeren in het herstellen van complexe schades versterk je als schadeherstelbedrijf je positie in de markt, denk ik. Voorafgaand aan de herstelling en na afloop maken we een uitgebreid diagnoseverslag en zijn middels een fotodossier transparant over de manier waarop we repareren. Dat geldt ook voor onze prijsafspraken. Zo’n dossier is ook nog eens relevant voor verzekeraars. En dat we er goed aan gedaan hebben om te kiezen voor dit specialisme, blijkt wel uit het feit dat we zelfs van over de grens, uit Duitsland en België, werk aangeboden krijgen.” 

Wat vergt het kunnen herstellen van dergelijke complexe schades zoal aan investeringen? “Allereerst kundige medewerkers en de bereidheid als ondernemer om ze binnen het specialisme ook continu te trainen. Wat equipment betreft hebben we alle typen lasapparatuur in huis, waarmee we alle relevante materialen aan kunnen. Wat betreft verbindingstechnieken hebben we alle apparatuur en vooral kennis in huis. Of het nu gaat om lasverbindingen, lijm-, klink- en hybrideverbindingen, daarin beschikken wij over een langjarige expertise. Verder hebben we richtbanken en meetapparatuur in huis. Het richten van chassis en carrosserieën, zeker als het om aluminium gaat, vereist kennis van zaken. 

Merkerkenning

Is het toenemende belang van merkerkenningen een belemmering voor jullie? “Wij volgen alle relevante trainingen op merkniveau. Uiteraard worden reparaties 100 procent volgens de fabrieksrichtlijnen gedaan. Voor sommige relaties is merkerkenning ook niet per se een vereiste. Zelfs voor leasemaatschappijen, mits zij overtuigd zijn van onze expertise, is merkerkenning niet altijd een vereiste. Dat geldt ook voor individuele klanten met een hightech auto, die bijvoorbeeld voor aluminiumherstel na een fikse schade de hoofdprijs gepresenteerd krijgen. Door ons specialisme kunnen wij zo’n schade efficiënter herstellen en vaak een beter aanbod maken.”

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1778 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.