Band en Milieu

Zo’n Covid-19-periode doet iedereen meer of minder nadenken. Liever geen Covid-20, -21, etc. Eén ding is zeker, deze coronagolf gaat weer voorbij. Wat zeker niet voorbij zal gaan is de golf van aandacht voor klimaatverbetering, de noodzakelijke CO2-besparingen, energie-vergroening, grondstoffenbeperking door herverwerking en hergebruik. Kortom, we willen naar een circulaire economie.

Verder lezen

Band en Milieu in het coronatijdperk

Onder invloed van corona is de samenleving op vele fronten langzamer gaan draaien. Band en Milieu heeft echter niet stilgezeten. Vanuit huiskamers en vanachter computerschermen is hard verder gewerkt aan het doel – de band een zo groen mogelijk karakter geven. Over het thema ‘De Band en Microplastics’ schreef RecyBEM-bestuurder Kees van Oostenrijk de volgende bijdrage.

Verder lezen

Vijftien jaar banden inzamelen: Recybem ‘succes’

Recybem, de organisatie die uitvoering geeft aan het Besluit beheer autobanden, bestaat vandaag vijftien jaar. Met een marktdekking van zo goed als honderd procent is de uitvoering van het Besluit beheer autobanden een succes gebleken, vindt Kees van Oostenrijk, bestuurder van de Band&Milieu-organisatie.

Verder lezen