Banden van strategisch belang voor de aftersales

Facturen waarop twee of meer banden staan, al dan niet in combinatie met bandenservice, zijn samen goed voor ruim 22 procent van de werkplaatsomzet. Dit blijkt uit de factuuranalyses van 750 bij WESP aangesloten autobedrijven. De werkplaatsfacturen waarbij sprake is van een apk zijn zelfs goed voor 50 procent van de bandenomzet.

Het geeft maar weer eens het belang van bandenservice aan voor het autobedrijf. Banden zijn voor consumenten dan ook een belangrijke reden om het autobedrijf te bezoeken en voor het autobedrijf zijn ze dus een belangrijke potentiële klantenbinder. Koester dus uw bandenklanten! Bij de bandenverkoop in relatie tot de totale werkplaatsomzet gaat het om een paar belangrijke combinaties van werkplaatsactiviteiten. Als eerste is er de apk met bijbehorend onderhoud, waar vaak een bandenvervanging bij hoort. Ten tweede is er de apk waarbij geen onderhoud wordt gepleegd, maar wel bandenservice op de factuur staat. Ten derde zijn er de klanten die specifiek voor nieuwe banden langskomen en de overige onderhoudsbeurten waarbij tevens een bandenklus geklaard moet worden. Al deze activiteiten betreffen groeisegmenten. Uit de WESP-database blijkt immers dat apk, onderhoud en banden een steeds belangrijker deel van de werkplaatsomzet zijn gaan vormen. De reden is dat reparaties afnemen, zeker hun aandeel in de totale werkplaatsomzet, die immers gestegen is.

Bandenservice

De auto wordt technisch gezien steeds beter, ondanks de toegenomen complexiteit. Anderzijds zorgen de technologische hoogstandjes er ook voor dat het universele autobedrijf uitdagende reparaties doorschuift naar de dealer of een specialist. Sinds 2012 is het aandeel reparaties in de gemiddelde werkplaatsomzet teruggelopen van 43,5 procent in 2012, naar 38,1 procent in 2018. Over de eerste vier maanden van 2019 daalde dat aandeel zelfs tot 36,3 procent. Dit betekent dat het autobedrijf, ook de merkdealer, de gewone onderhoudsbeurten en vooral ook de apk zou moeten koesteren, ook al is dat niet altijd hoogstaand technisch werk. Het is wel werk dat nauw luistert overigens. Zeker bandenservice is steeds meer een specialisme aan het worden. Nu de verwachting is dat het kalibreren van ADAS een steeds belangrijkere werkplaatsactiviteit gaat worden, vaak in combinatie met uitlijnen, is het bijna een must om je als autobedrijf als banden- en onderstelspecialist te profileren. ADAS-kalibratie wordt wellicht op termijn zelfs een gecertificeerde activiteit. Een andere potentiële aanjager van de bandenverkoop en additionele services is de verwachte toename van elektrische auto’s in het wagenpark. Het zijn er nog niet veel, maar de EV’s die er al rijden, doen minder lang met een set banden dan een gemiddelde benzine- of dieselauto. Dat betekent niet alleen een boost voor de bandenverkoop, maar ook voor het juiste bandenadvies. Het autobedrijf kan zich hier bij specifieke doelgroepen weer op de kaart zetten.

Apk

Uit de WESP-cijfers blijkt verder dat bij 38 procent van de gefactureerde omzet, de apk de hoofdrol speelt. Dat apk-moment is dus heel belangrijk voor het autobedrijf, merkdealer én bandenspecialist, want vergeet niet dat de werkplaatsomzet voor een belangrijk deel wordt vergroot als gevolg van een apk. VWE verwacht dat er dit jaar zeker 6,7 miljoen apk’s voor personenauto’s zullen worden uitgevoerd. Dat is een enorme vijver aan werk voor iedereen die actief is met bandenverkoop. Op basis van cijfers van onder andere WESP, ETRMA en BEM mogen we uitgaan van een bandenvervangingsmarkt van 8,6 tot 8,8 miljoen banden, dan betekent dit dat de helft daarvan een apk-gerelateerde vervanging betreft.

bandenverkoop_14062019Banden en kilometers Het CBS kwam onlangs met cijfers over het aantal verreden kilometers. Gemiddeld rijdt een Nederlandse auto 13.000 kilometer per jaar, ofwel ongeveer 32 kilometer per dag. Personenwagens van ondernemingen leggen gemiddeld twee keer zoveel kilometers af als particuliere personenauto’s, 24.900 tegen 11.800 kilometer. De meeste kilometers rijden diesels van de zaak. Zij rijden gemiddeld namelijk 31.300 kilometer. De minste kilometers (10.200) maken auto’s van particulieren met een benzinemotor. Van het totaal aantal kilometers dat Nederlandse personenwagens rijden, wordt slechts 21 procent gereden door auto’s van de zaak. Personenauto’s verrijden 78 procent van het totaal van alle door motorvoertuigen afgelegde kilometers op de Nederlandse wegen, bestelauto’s 13 procent en zware vrachtvoertuigen 5 procent. Gemiddeld rijden personenauto’s 1800 kilometer per jaar in het buitenland.

 

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen