Column Barend Luiting: Vinger op zere plek

Aan tafel bij de ondernemer krijg je als journalist op zo’n moment het gevoel een strikvraag te hebben gesteld. Schichtig heen en weer schietende ogen, de voorheen afwezige zweetdruppeltjes worden uit het niets zichtbaar. Of was het een impertinente vraag? Nee, het antwoord behoort gewoon niet tot de parate kennis.

Barend LuitingHet speelt bij veel ondernemers. Zeker in het mkb. Je kunt ze op elk moment van de dag bevragen over het ambacht. De actief mee sleutelende eigenaar, zeker in het onafhankelijke autobedrijf, moet echter zoveel meer paraat hebben. Zoals het aantal verkochte occasions, mits van toepassing. Of het aantal uitgevoerde apk’s.

Kengetallen

De antwoorden horen natuurlijk zo van de lippen te rollen. Controle is lastig, de journalist heeft immers geen inzage in boekhouding en urenstaten. Hoeft ook niet. Een beetje snel rekenen met het aantal bruggen en monteurs levert een grove schatting voor het antwoord volgt. Het rondje over het erf en de wachttijd voorafgaand aan het gesprek zeggen wat over de aanloop. We stellen die vragen omdat het interessant is voor andere ondernemers om te lezen, zij kunnen zich eraan spiegelen. Dat is ook de kracht achter instrumenten zoals WESP, waarover we eveneens regelmatig publiceren. Des te groter dus de verbazing als dergelijke cijfervragen gestamel opleveren.

Werkplaatsuren

De lastigste vraag blijkt het aantal gefactureerde werkplaatsuren. Toch is het niet te onderschatten hoe krachtig dit instrument kan zijn. Een voorbeeld: het aantal gefactureerde uren per monteur nam bij dealers afgelopen jaar af van 1353 naar 1339 (gemiddeld per vestiging, bron Bovag Branchebarometer). Voor onafhankelijke bedrijven ligt het wat anders. Binnen de WESP meetmethodiek wordt uitgegaan van 1780 werkbare uren als uitgangspunt bij een werkweek van 40 uur dat 2080 theoretische uren (52×40) op jaarbasis biedt. Honderd procent van die 1780 uren kunnen factureren is hoogst theoretisch. Reken eerder met negentig procent: 1600 uur. Met dat specifieke kengetal boven water is het tijd voor de vervolgstap: waar zit de bottleneck die voorkomt dat dit cijfer hoger is? In een tijd waarin iedereen het heeft over de schaarste aan monteurs kan de oplossing maar zo liggen in een hogere efficiency per monteur. Niet door ze harder te laten werken, maar door ze slimmer en makkelijker te laten werken. En de investering daarin heb je door de hogere bezettingsgraad snel terugverdiend. Deze column is ook te lezen in nummer 5 van Aftersales Magazine, dat vrijdag 17 mei is verschenen (maar bij sommige lezers pas op 24 mei wordt bezorgd).