Geplande korting op BBL valt slecht

De branche reageert teleurgesteld op de voorgenomen bezuiniging van 7 miljoen op leerwerkplekken in het mbo.

In de voorjaarsnota stelt de regering voor om 7 miljoen euro te bezuinigen op leerwerkplekken in het mbo. Een amendement van de Kamerleden Alkaya (SP), Leijten (beiden SP), Snels en Özdil (beiden GroenLinks) om deze bezuiniging terug te draaien heeft het net niet gehaald. 74 van de 150 Kamerleden stemden voor. Daarmee werd het amendement verworpen.

Leerwerkplekken

In de toelichting bij het amendement stellen de indieners dat de bezuiniging “ten koste gaat van zo’n 40.000 plekken waar jonge vakmensen een beroep kunnen leren uitoefenen. Deze bezuiniging zorgt er dus voor dat nieuwe lassers, timmerlieden en monteurs hun vak meer moeten leren vanuit de schoolbanken dan vanuit de praktijk, terwijl leren in de praktijk voor hen juist het nuttigst is.”

Gertrud van Erp, secretaris onderwijs bij VNO-NCW en MKB-Nederland, rekent voor dat erkende leerbedrijven zelf al gemiddeld 12.000 euro investeren in een BBL-leerling. Via een subsidieregeling kunnen zij maximaal 2700 euro krijgen als tegemoedkoming in deze kosten. Van Erp vreest dat de voorgenomen bezuiniging een opmaat is om deze subsidieregeling helemaal te schrappen.

Bovag is eveneens teleurgesteld in de voorgenomen bezuiniging. “Dit is inderdaad een slecht voornemen wat onze branche erg raakt. Onze instroom binnen de bedrijven betreft voor het merendeel BBL-leerlingen. Via zowel VNO/NCW, onder andere in de commissie beroepsonderwijs, als SBB het Samenwerkingsverband Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs (SBB), waar Bovag in vertegenwoordigd is, hebben we hard gereageerd naar de minister.” Bovag doelt daarmee op de brief van 29 juni, waarin SBB “desastreuze en structurele gevolgen” ziet van de voorgenomen bezuiniging. “Het staat dus hoog op de werkgeversagenda”, aldus Bovag.

Onbegrijpelijk

Focwa-directeur Femke Teeling noemt de voorgenomen bezuiniging “onbegrijpelijk”. Ook Focwa wil zich hard maken voor het voortbestaan van de subsidieregeling: “Zeker in een sector waar er een groot en structureel tekort is aan kwalitatief technisch geschoold personeel, moeten we met z’n allen voldoende blijven investeren om vakmannen en vakvrouwen op te kunnen leiden. Vandaag betalen werkgevers al een leeuwendeel aan de te maken kosten voor opleidingen. Het voornemen om te bezuinigen op de subsidieregeling praktijkleren is dan ook het slechtste plan dat je kunt bedenken. Eigenlijk zegt de overheid hiermee dat bedrijven helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor het opleiden en werven van personeel. Dat vinden we als brancheorganisatie ongehoord. We vragen aan de minister om duidelijkheid te scheppen.”

 

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3578 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters