McKinsey: grote herverdeling op aftermarket

De internationale automotive aftermarket staat aan de vooravond van een grote inkomstenherverdeling. Oprukkende trends als E-commerce, elektrische auto’s en connectiviteit zullen in de komende tien tot twintig jaar zorgen dat dertig tot veertig procent van de winsten in andere handen komt.

Die voorspelling doet onderzoeksbureau McKinsey in zijn rapport ‘Ready for inspection: The automotive aftermarket in 2030’. De samenstellers hebben zich gebaseerd op diverse analyses, projecten en intensieve gesprekken met meer dan veertig experts en bestuurders in de aftermarket.

Vooruitblik

Behalve een verre vooruitblik stelt het rapport ook een centrale vraag aan de lezer: hoe gaat u zich voorbereiden op deze ontwikkelingen? “Het lijkt ons goed dat alle grote spelers pragmatisch in actie komen, teneinde zich voor te bereiden op het nieuwe landschap van de industrie en volop gebruik te maken van de kansen die er liggen.” Het goede nieuws is namelijk dat de markt wereldwijd van de huidige achthonderd miljard euro gaat doorgroeien, in jaarlijkse stapjes van drie procent, naar 1200 miljard euro in het jaar 2030. De vraag is alleen wie daarvan gaan profiteren. Zo zullen diverse nieuwe partijen van buitenaf hun intrede doen, verandert het verwachtingspatroon van de consument en worden nieuwe voertuigtechnieken in versneld tempo geaccepteerd.
Wie slaat welke weg in?
Wie slaat welke weg in?
McKinsey onderscheidt tien ontwikkelingen die in de komende vijf jaar zullen zorgen voor fundamentele veranderingen in de onderhoudssector van auto’s: voortschrijdende digitalisering, big data, groeiende vraag naar professioneel vlootbeheer, opkomende markten, elektrificatie, nieuwe competenties voor software, autonoom rijden (minder aanrijdingen, maar kortere onderhoudsintervallen), connectiviteit (voorspellen van onderhoud), nieuwe spelers, versnelde consolidatie/overnames.

Nieuwkomers

Disruptie in de waardeketen komt niet alleen van bestaande spelers maar ook van nieuwkomers, bijvoorbeeld fabrikanten van software en componenten voor elektrische voertuigen. In aanvulling daarop zullen ook partijen op het gebied van e-commerce zich doen gelden. Ze doorbreken de traditionele distributie van vervangingsonderdelen. Daarnaast zullen werkplaatsen te maken krijgen met een toenemend aantal specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van elektrische voertuigen of onderhoud aan grote vloten. Ook zullen volgens McKinsey start-ups een rol spelen als intermediair, met als doel klanten en diensten op nieuwe manieren aan elkaar te koppelen.

Complexiteit

Garagebedrijven zullen zich nog meer moeten professionaliseren, willen ze de toenemende complexiteit van auto’s het hoofd kunnen bieden. Investeren, werven, trainen en equipment zijn hier de sleutelwoorden. Aan de klantzijde is het zaak om zowel oog te hebben voor digitale dienstverlening als voor de fysieke locatie. Het kan verder geen kwaad om alvast na te denken over manieren om zich duidelijk(er) te positioneren ten opzichte van concurrerende onderhoudsnetwerken. Volgens McKinsey was van de achthonderd miljard die de wereldwijde aftermarket vorig jaar vertegenwoordigde ongeveer 270 miljard afkomstig uit de VS. Op de tweede plek stond Europa, goed voor 240 miljard, gevolgd door China met negentig miljard. De resterende tweehonderd miljard is samengesteld uit vele, maar kleinere markten.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †